Szukaj • Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj
FORUM EgzaminZawodowy.info Strona Główna
Przedmioty zawodowe  »  Rachunkowość
DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W TECHNIKUM EKONOMICZNYM??
Absolwenci mogą być zatrudnieni zarówno w małych podmiotach gospodarczych a także w firmach i instytucjach, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości np. bankach, urzędach czy instytucjach ubezpieczeniowych. Mogą także prowadzić własną firmę.
Zapraszam do naszej szkoły:
www.nawojowa.edu.pl
;-)
Ostatni post Odpowiedzi: 6
Wynik finansowy
Wynik finansowy stanowi miernik efektywności działania jednostki za okres sprawozdawczy.
Może stanowić wartość dodatnią (zysk) lub ujemną (stratę). Wynik finansowy ustala się dla:
- podstawowej działalności operacyjnej,
- pozostałej działalności operacyjnej;
- operacji finansowych,
- operacji nadzwyczajnych.
Ustalając wynik na poszczególnych etapach należy określić przychody i koszty. Sumując
poszczególne wyniki oblicza się wynik brutto, który zmniejsza się o obowiązkowe obciążenia
wyniku finansowego ustalając w ten sposób wynik netto.
Do ewidencji i obliczania wyniku finansowego służy konto „Wynik finansowy”.
W zależności od sposobu ujmowania kosztów w ewidencji przepisy dopuszczają dwa warianty
wyznaczania wyniku finansowego: porównawczy i kalkulacyjny

[ Dodano: Sob 18 Cze, 2011 18:53 ]
Między wynikiem finansowym, który jest kategorią bilansową a dochodem będącym
podstawą opodatkowania powstają różnice wynikające z rozbieżności momentu kwalifikowania
określonych przychodów i kosztów do wyniku finansowego oraz do podstawy opodatkowania.
Różnice te mają charakter trwały i przejściowy

[ Dodano: Sob 18 Cze, 2011 18:56 ]
Ustawa o rachunkowości definiuje elementy tworzące wynik finansowy jako:
- przychody i zyski – uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomiczne, o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia aktywów lub
zmniejszenia zobowiązań, które doprowadzą do zwiększenia kapitału własnego lub
zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub
właścicieli,
- koszty i straty - uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia aktywów lub
zwiększenia zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub
zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków,
- straty i zyski nadzwyczajne – powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia poza
działalnością operacyjną i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Niektóre pozycje prezentowane są w rachunku zysków i start metodą netto:
- wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne
przekazanie, niedobór: środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości
niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne) –
zysk wykazywany jest w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych
kosztach operacyjnych,- wynik ze zbycia inwestycji (sprzedaż: akcji, udziałów, papierów dłużnych, wykup papierów
dłużnych) - zysk wykazywany jest w przychodach finansowych, strata w kosztach
finansowych,
- różnice kursowe powstałe w roku obrotowym – nadwyżka dodatnich nad ujemnymi
wykazywana jest w przychodach finansowych, ujemnych nad dodatnimi w kosztach
finansowych.
Ostatni post Odpowiedzi: 2
Salda początkowe
Mam pytanie odnosnie sald poczatkowych, moglibyscie napisac salda poczatkowe kont:
przychody ze sprzedazy
wartosc sprzedanych towarow w cenie zakupu
koszy handlowe
podatek dochodowy
kapital zakladowy
kredyty bankowe
umorzenie srodkow trwalych
koszty dzialalnosci podstawowej
kapital zapasowy
kredyt bankowy
rozrachunki z odbioracami
rozracunki z dostawcami
przychody ze sprzedazy
odchylenia od cen ewidencyjnyhc
rachunek biezacybardzo pilne. prosze o pomoc
Ostatni post Odpowiedzi: 6
RW
mam pytanie jak zaksiegowac rw?

w projekcie mam takie konta jak:kasa,
rachunek biezacy
rozrachunki z odbiorcami
rozrachunki z dostawcamii
rozrachunki publicznoprawne
rozrachunki z tytulu vat
rozlicznei zakupu
towary
koszty handlowe
przycgody ze sprzedazy
wartosc sprzedanych towarow
wynik finanasowy
podatek dochodowy
Ostatni post Odpowiedzi: 3
pomózcie zadanie:(
Witam czy mógłby mi ktos rozwiazac to zadanie??

1.RW- wydano materiały do produkcji 9000
2, PW- przyjeto do magazynu 200 szt torebek damskich po planowanym koszcie wytworzenia 150 zł/szt 30000 zł
3, FV- sprzedano wyroby gotowe firmie handlowej MODNA PANI
a) wartosc netto 45000
B) podatek vat 10350
c) wartosc brutto 55350
4, WZ- wydano odbiorcy sprzewdane wyroby gotowe 27000
5, zaksiegowano liste płac i składki zus obciazajace pracodawce
-wynagr. brutto 16000
- skł ubezp. społeczne i zdrowotne 3436
- nalezna zaliczka na pod dochodowy 1349
- skł. obciazajaca pracodawce 3200
6, przeksiegowano 200 szt torebek damskich po rzeczywistym koszcie wytworzenia wyrobów gotowych wynoszacych 141 zł/ szt 28200
7, przeksiegowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

8, obliczono i zaksiegowano odchylenia przypadajace na sprzedane wyroby gotowe

9, Otrzymano wyciag bankowy
-odsetki od lokat bankowych 25
- odsetki od kredytu 145
- przelew wynagrodzen netto na konta pracowników 11215

10,naliczono i zaksiegowano podatek dochodowy

11, ustalono wynik finansowy.

Dodam że koszty sa ewidencjonowane w zespole 5
I nie było odchylen. Trzeba samemu sobie oblicz

Salda kont wynosza:
środkui trwałe 115000
Umorzenie środków trwałych 25000
Rachunek bieżacy 27000
kredyty bankowe krótkoterminowe 34000
rozrachunki z odbiorcami 1000
rozrachunki z dostawcami 3400
materiały 19400
kapitał zakładowy 82000
kapitał zapasowy 18000
Ostatni post Odpowiedzi: 1
Zbiór zadań i ćwiczeń do egzaminu zawodowego! ;)
Przygotowujesz się do egzaminu i szukasz pomocnych notatek??

Wzory, szablony, instrukcje krok po kroku, zadania z zeszłych lat do pobrania zupełnie za darmo z mojego konta na chomiku. Zapraszam http://chomikuj.pl/kanada1991

Dzięki nim zdałam! :)P.S. Do admina: Proszę nie traktować tego jako reklamę, chcę tylko aby inni mogli również zdać egzamin na technika ekonomistę :)
Ostatni post Odpowiedzi: 4
Zadania domowe
Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 6
Rozwiązania??
Czy są gdzieś dostępne rozwiązania egzaminów praktycznych z technika rachunkowości??
Ostatni post Odpowiedzi: 1
Rozwąże wszystkie zadania z Rachunkowości
Witam, rachunkowość to moja pasja jestem w Technikum Ekonomicznym. W kl. IV. Wynik z egzaminu próbnego 98 %. Zapraszam na forum albo na gg822590 lub mail: kamyl16@onet.eu
Ostatni post Odpowiedzi: 2
księgowanie
Witam. Jestem tu poraz pierwszy. Znalazłam to forum i troche przejrzałam.
Postanowiłam napisać tutaj, ponieważ mam problem z księgowaniem niektórych (Jak dla mnie trudnych) operacji.

Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to byłabym bardzo wdzięczna.

1) Przeksięgowanie kosztów ogólnego zarządu na konto koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych.

Chciałabym się również dowiedzieć, co zrobić, żeby zaksięgować operacje: "Naliczono należny podatek dochodowy". Nie mam podanej żadnej kwoty i czy móglby mi ktoś powiedzieć, jak to zrobić? Czy w programie INSERT - Rewizor, Subiekt itp., czy wystarczy zrobić to w inny sposób?
Ostatni post Odpowiedzi: 2
Pytania
Tutaj można zadawać pytania dotyczące tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 1
Bilans
Witam
Mam zawsze problem, gdy tworze bilans zamknięcia to często popełniam błędy w przyporządkowaniu poszczególnych kont do bilansu, więc wychodzą mi przez to złe wyniki. Cz możecie mi podać jak przyporządkowuje się te konta? Najlepiej wykaz wszystkich kont z przyporządkowaniem do bilansu.
Ostatni post Odpowiedzi: 9
Zadanie z rachunkowości bardzo pilne ;)
Witam zdjęcia zadania w załączniku bardzo proszę o pomoc zadania potrzebuje pilnie na jutro sprawa ,,życia lub śmierci" z góry dziękuję
Ostatni post Odpowiedzi: 1
Egzamin zawodowy
Egzamin zawodowy w większości opiera się na rachunkowości
Ostatni post Odpowiedzi: 8
Podstawowe operacje
Jakie są podstawowe operacje gospodarcze?
Prosiłabym o podanie ich razem z zaksięgowaniem na odpowiednich kontach
Ostatni post Odpowiedzi: 6
egzamin zawodowy Technik Rachunkowości
wczoraj był ten wielki dzień
egzamin chyba nie jeden z najtrudniejszych ale mnie sie niestety nie wydrukowały wszystkie dokumenty księgowe i pozostaje liczyć na to że egzaminatorzy zaliczają co nie co z części pisanej ręcznie ...
pozdrawiam
Odpowiedzi: 0

Przedmioty zawodowe  »  Pracownia ekonomiczna
Egzamin zawodowy na komputerze- za czy przeciw ?
Czy jesteście za czy przeciw zdawaniu egzaminu zawodowego z ekonomii na komputerach ?
Czy nauczyciele są nas wstanie dobrze przygotować do egzaminu w kilka miesięcy na nowym programie wdrożonym tak niedawno ?
Ostatni post Odpowiedzi: 7
Pytania
Tutaj można zadawać pytania dotyczące tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 2
Pracownia
Dobrze że naqsza szkola nie zdecydowała się zdawać egzaminu zawodowego w programie, uważam że jest to trudne, ponieważ dopiero zostało to wprowadzone i dość sko0mplikowane.
Ostatni post Odpowiedzi: 5
Zadania domowe
Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 1
Notatki z lekcji
Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0

Przedmioty zawodowe  »  Marketing
Zadania domowe
Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0
Pytania
Tutaj można zadawać pytania dotyczące tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0
Notatki z lekcji
Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0

Przedmioty zawodowe  »  Towaroznawstwo
Zadania domowe
Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0
Pytania
Tutaj można zadawać pytania dotyczące tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0
Notatki z lekcji
Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0

Przedmioty zawodowe  »  Statystyka
Zadania domowe
Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0
Pytania
Tutaj można zadawać pytania dotyczące tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0
Notatki z lekcji
Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0
1 - 2 ... 37 - 38 - 39 ... 116 - 117


 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Egzamin gimnazjalny
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak  - forum anime