Szukaj • Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj
FORUM EgzaminZawodowy.info Strona Główna
Stary egzamin zawodowy  »  Egzamin zawodowy - STYCZEŃ 2009
Pytania do egzaminu
Tutaj można zadawać pytania dotyczące egzaminu zawodowego
Ostatni post Odpowiedzi: 1
uczenie się
Najlepiej uczyć się samemu, ale potrzebna jest do tego wola. Egzamin zawodowy jest trudny, dlatego trzeba się do niego dobrze przygotować
Ostatni post Odpowiedzi: 9
Co będzie na egzaminie?
Tutaj można podzielić się swoimi przypuszczeniami, co może być na egzaminie zawodowym.
Odpowiedzi: 0
Wrażenia z egzaminu
Tutaj można podzielić się swoimi wrażeniami z egzaminu zawodowego
Odpowiedzi: 0

Stary egzamin zawodowy  »  Egzaminy próbne i starsze
Wysle zadania
Witam.
Jak w temacie wyśle zadania praktyczne dla techników ekonomistów. Te zadania są stworzone przeze mnie, więc posiadam również rozwiązania.
Ostatni post Odpowiedzi: 1
Kiedy macie egzaminy próbne?
Kiedy macie egzaminy próbne, czy może już mieliście. Jakie były pytania, jak wam poszło?
Ostatni post Odpowiedzi: 13
Egzamin styczeń 2008 ROZWIĄZANIE
Czy ma ktoś z Was rozwiązanie egzaminu praktycznego ze stycznia 2008?
/ zadanie dotyczy Zakładu Przemysłu Ceramicznego "ART" Sp. z o.o. wytwarzającego doniczki /.
Bardzo proszę o pomoc . :-(
Ostatni post Odpowiedzi: 6
Projekty wraz z przykładowymi rozwiązaniami
Witam,
w szkole miałem okazje napisać tylko jeden projekt bo niby mieliśmy za mało czasu w co nie wierzę. Moja prośba do Was to czy macie lub wiecie gdzie są projekty wraz z przykładowymi rozwiązaniami ? Chciałbym zobaczyć około trzech projektów zobaczyć co się powtarza i co muszę wiedzieć. Jakbym to miał to myslę że bym sam kolejne rozwiązywał.

Pozdrawiam serdecznie !
Marcin
Odpowiedzi: 0
Co będzie na egzaminie?
Tutaj można podzielić się swoimi przypuszczeniami, co może być na egzaminie zawodowym.
Odpowiedzi: 0
Wrażenia z egzaminu
Tutaj można podzielić się swoimi wrażeniami z egzaminu zawodowego
Odpowiedzi: 0
Pytania do egzaminu
Tutaj można zadawać pytania dotyczące egzaminu zawodowego
Odpowiedzi: 0
WIZAŻ
C ZEKAM NA ODPOWIEDZI,....
Ostatni post Odpowiedzi: 1
Co mieliście na egzaminie próbnym?
Jakie zadanie mieliście na próbnym egzaminie zawodowym, przede wszystkim na tym z użyciem programu finansowo-księgowego. Co musieliście zrobić? Czy był trudny? A może macie jakieś przykładowe zadania z rozwiązaniami na kompie, jak i co po kolei się robi. Najlepiej jakby to był pakiet INSERT.
Ostatni post Odpowiedzi: 1
Technik ekonomista - arkusze egzaminacyjne
Technik ekonomista - arkusze egzaminacyjne

Kod:

www.egzaminzawodowy.info/download-kat-27.html

Odpowiedzi: 0

Przedmioty zawodowe  »  Podstawy ekonomii
Koszty stałe/całkowite /zmienne
Mam problem z obliczeniem powyższych kosztów. Koszty stałe-są stałe podane w zadaniu Koszty całkowite -to koszty stałe + zmienne Koszty zmienne- koszty całkowite- koszty stałe Wszystko się zgadza ale nie wiem jak wylicza się koszty całkowite lub zmienne bo według powyższego zworu się nie da bo brakuje jednych danych, Pomoże Ktoś?
Odpowiedzi: 0
Pytania
Tutaj można zadawać pytania dotyczące tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 5
Notatki z lekcji
Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 6
notatki ksiazki
potrzebuje notatki ksiazki
Ostatni post Odpowiedzi: 1
notatki
czy macie dobre notatki do przesłania z ekonomi? piszcie.
Ostatni post Odpowiedzi: 8
Zadania domowe
Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0

Przedmioty zawodowe  »  Technika biurowa
bhp w biurze
Z ergonomicznego punktu widzenia, wszystkie prace biurowe, niezależnie od ich merytorycznych celów, można scharakteryzować jako prace umysłowe, wykonywane w pozycji siedzącej. Należą do lekkich prac, jednak zwłaszcza wykonywane w nieodpowiednich warunkach, mogą stać się źródłem wielu uciążliwości prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej lub psychicznej pracownika, a w konsekwencji również znacznego spadku wydajności pracy.
Praca w biurze powoduje specyficzne reakcje organizmu, takie jak zmęczenie, przemęczenie oraz stres, a w konsekwencji osłabienie zdolności intelektualnych. Do obciążeń statycznych zaliczamy:
• obciążenia mięśni grzbietowych,
• wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
• zatrzymanie niektórych procesów fizjologicznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół środków i urzędów, które służą do stworzenia odpowiednich warunków pracy i motywowania pracodawców do ich przestrzegania, usuwania lub ograniczenia szkodliwych skutków środowiska pracy. BHP to również zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i innym szkodliwym wpływom pracy na zdrowie.
W polskim prawie warunki pracy biurowej są regulowane przez:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998r., Dz.U.98.148.973)
• oraz w niektórych kwestiach przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenia te nakładają na pracodawcę obowiązek organizowania stanowisk w taki sposób, aby spełniały minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w zakresie:
• ilość powierzchni przypadającej na jednego pracownika
• mebli biurowych
• oświetlenia
• poziom hałasu
• ogrzewania i wentylacji

Pozostałe obowiązki pracodawcy wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe to:
1. Obowiązek oceny warunków pracy, a wśród nich:
• rozmieszczenie elementów wyposażenia
• stan elementów wyposażenia
• obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz narządu wzroku pracowników
• obciążenia pracowników oświetleniem, hałasem i innymi czynnikami fizycznymi
• obciążenia psychicznego związanego ze sposobem organizacji pracy
2. Obowiązek informowania pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz obowiązek przeszkolenia w zakresie BHP.
3. Obowiązek zapewnienia min. 5 min. przerwy (wliczanej do czasu pracy) po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym lub łączenie naprzemienne pracy przy komputerze z pracą nie powodującą obciążenia wzroku wykonywaną w innych pozycjach ciała.
4. Obowiązek zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia okularów korygujących wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza.

Pomieszczenia powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszcze-niach stałej pracy (tj. tych, w których pracownicy przebywają powyżej 4 godzin) powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez maszyny i inne wyposażenie stanowisk pracy). Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m w świetle jeżeli w pomieszczeniach tych nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Oświetlenie. Pomieszczenia pracy powinny być oświetlone światłem dziennym oraz światłem elektrycznym. Poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach (np.: PN-84/E-02033, PN-84/E-05201). Okna w pomieszczeniach pracy powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy. Dodatkowo przy przy monitorze komputera powinna znajdować się lampa do odczytywania dokumentów, dająca dwykrotnie więcej światła (min. 300 luksów)
niż dociera z ekranu komputera (czyli 150 luksów). Wskazane jest, aby na biurko oświetlenie padało z góri i z lewej strony.

Hałas dopuszcalny to 55-56 dcb. Przy czym normy dla pracowników biurowych wynoszą:
• 15 dcb dla gabinetu pracy umysłowej,
• 35 dcb dla biur o małym ruchu,
• 40 dcb dla zwykłych biur,
• 50 dcb dla intresantów w urzędach i bankach.

Mikroklimat. W pomieszczeniach pracy należy utrzymywać temperaturę nie niższą niż 18°C i nie wyższą niż 24°C zimą oraz 26°C latem. Wymagana jest także odpowiednia wentylacja lub klimatyzacja. Przy braku klimatyzacji pomieszczenia powinny być często, co 3 - 4 godziny wietrzone, zwłaszcza w okresie grzewczym. Ważna jest także wilgotność powietrza, gdyż zapobiega wytwarzaniu się nadmiernego natężenia pola elektrostatycznego w pobliżu komputera, najbardziej pożądaną jest wilgotność powyżej 50%.


Zagospodarowanie i umeblowanie pomieszczeń.

Biurko - powinno mieć blat o szerokości minimalnej od 80 do 90 cm a długości minimum od 120 do 160 cm. Szerokość blatu powinna być na tyle duża, by swobodnie zmieściły się na nim klawiatura, myszka, podstawka na dokumenty i monitor. Pomiędzy przednią krawędzią blatu biurka a klawiaturą musi pozostać od 5 do 10 cm wolnej przestrzeni na swobodne oparcie dłoni. Wysokość biurka powinna być dopasowana do naszego wzrostu i powinna posiadać możliwość regulacji wysokości biurka w zakresie od 65 do 75 cm. Biurko powinno zapewniać wolną przestrzeń dla nóg. Pod biurkiem, w miejscu przeznaczonym na nogi, nie powinny być ustawiane pojemniki na papier, jednostki centralne komputerów, kartony po sprzęcie, ani żaden inny sprzęt ograniczający pracownikowi swobodne ustawienie nóg.

Krzesło - musi być stabilne. Powinno posiadać podstawę pięcioramienną wyposażoną w kółka. Oraz możliwość regulacji wysokości siedziska oraz kąta ustawienia oparcia. Siedzisko obrotowe o wymiarach płyty siedzeniowej 42 x 42 cm. Płyta siedzeniowa powinna być pokryta grubą warstwą miękkiego, sprężystego, najlepiej naturalnego materiału. Krzesło musi zapewniać maksymalną swobodę ruchów. Dla pełnej ergonomii powinno posiadać poręcze, aby można było wygodnie opierać łokcie.

Monitor, ustawienie - monitory ustawiamy w takich miejscach, aby nie odbijało się w nich światło naturalne ani światło sztuczne. Starsze monitory powinny posiadać filtr chroniący przed promieniowaniem elektromagnetycznym, oraz dobrze jeżeli posiadają filtry polaryzacyjne powodujące mniejsze zmęczenie wzroku w niekorzystnych warunkach zewnętrznego oświetlenia. Wskazane jest także, w monitorach posiadających odpowiednią funkcję, stosować rozmagnetyzowanie powierzchni ekranu. Należy też zwracać uwagę na wartość częstotliwości odświeżania ekranu. Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm (minimalna odległość wynosi od 40 do 50cm). Górny brzeg ekranu monitora powinien być nieco niżej od poziomu oczu pracownika, ale nie powyżej tego poziomu. Odległość pomiędzy sąsiednimi monitorami powinna wynosić minimum 60 cm. Osoba pracująca z tyłu monitora powinna znajdować się w odległości, co najmniej 80 cm, ale zalecana odległość wynosi 130cm.

Myszka - cała dłoń od kciuka po końce palców powinna leżeć wygodnie na myszy. Część myszki, na której leży ręka winna być wypukła, a przednia część musi być niższa od tylnej.

Klawiatura powinna być usytuowaną w linii środkowej ciała operatora. Prawidłowe ułożenie kończyn górnych podczas obsługi typowej klawiatury winno być takie, aby kąt między ramieniem a opartym na podłokietniku przedramieniem wynosił 900. Ręce podczas pisania na klawiaturze powinny być swobodne oraz powinny posiadać możliwość oparcia nadgarstków o podkładkę. Ważnym jest, aby ręka nie opierała się o kant stołu na wysokości nadgarstka.

Dodatkowe wyposażenie biura:
• szafy (lekkie, wygodne i łatwodostępne),
• niezbędny sprzęt biurowy (telefony, faxy, ksero, niszczarki, itp.)
• materiały biurowe (segregatory, teczki, itp.)
• inne elementy ułatwiające prace i podnoszące estetykę wnętrza (zegary, kalendarze, kwiatki, krzesła dla interesantów, itp)


Wymagania higieniczno – sanitarne:

W budynku,w którym znajdują się pomieszczenia biurowe powinny znajdować się:
• ubikacja na pierwszym piętrze, osobna dla kobiet i mężczyzn (chyba, że na jednej zmianie jest mniej niż pięciu pracowników),
• umywalka z ciepłą wodą,
• palarnia o wymiarach minimum 8 m2
• wydzielone pomieszczenie do spożywania posiłków
• zaleca się także tworzenie pokoi wypoczynkowych.

Bardzo istotną sprawą w biurze jest również ochrona przeciwpożarowa. Obowiązek jej zapewninia ma kierownik zakładu. Powinien on wyposażyć budynek w sprzęt gaśniczy według obowiązujących zasad PPŻ.

Prawa i obowiązki pracodawcy w dziedzinie BHP (oprócz wyżej wymienionych):
1. Stwarzanie pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji.
2. Organizowanie pracy zgodne z kwalifikacjami pracowników i przepisami bhp.
3. Pracodawca powinien zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
4. W razie niewywiązania się pracownika z jego obowiązków pracodawca może stosować sankcje i kary.

Prawa kobiet. Z uwagi na zatrudnienie przy pracach administracyjno-biurowych znacznej liczby kobiet przepisy związane z ochroną pracy tej grupy pracowników powinny być przez pracodawców szczególnie przestrzegane.
Do przepisów tych należy zaliczyć m.in.:
1. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.
2. Zakaz wypowiadania umowy o pracę kobiet w ciąży.
3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży i opiekujących się dzieckiem do 4 roku życia w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych,
4. Prawo do urlopu macierzyńskiego lub urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego przysługujące kobiecie, która urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie.
5. Ochronę stosunku pracy w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, która obejmuje wszystkie pracownice, z wyjątkiem zatrudnionych na okres próbny nie przekraczający 1 miesiąca.
6. Prawo do 2 dodatkowych dni nad opieką dziecka zdrowego.

Obowiązki pracownika. Pracownik jest przede wszystkim obowiązany:
1. Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.
2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.
3. Za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności:
a. początkowej (upomnienie, nagana)
b. materialna (do wysokości poszczególnych strat),
c. karna (za popełnienie czynu przestępczego.Bibliografia:
1. BHP. Organizacja bezpiecznej pracy. Wydawnictwo „C.H. Beck”, Warszawa 2004r.
2. BHP w firmie. Wydawnictwo „Wiedza i praktyka”, Warszawa 2004r.
3. http://www.zdrowebiuro.pl/
4. http://bip.ciop.pl/
Ostatni post Odpowiedzi: 5
pytania z egzaminu
kilka pytanian z ktorymi sie spotkałam:
1. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie moze byc nizsza niz? odp: 18C
2. Akta oznaczone symbolem B* sa przechowywane?, odp: przez 8 lat
Ogolnie biorac pod uwage ten przedmiot i wiedze ktora zdobylam na tych zajeciach moge powiedziec ze byla dosc obszerna zarowno byly to prace zwiazane z pisaniem prac urzedowych jak rowniez zadania rozwiazywane m.in w progranie Excel jak rowniez Access
Ostatni post Odpowiedzi: 18
Notatki z lekcji
Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 2
Zadania domowe
Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 4
Pytania
Tutaj można zadawać pytania dotyczące tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0

Przedmioty zawodowe  »  Ekonomika przedsiębiorstw
Pytania
Tutaj można zadawać pytania dotyczące tego przedmiotu
Ostatni post Odpowiedzi: 2
Ekonomika
Praktycznie najwięcej umiejętności należy mieć z rachunkowości, ale wiedza zdobyta na lekcjach ekonomiki przyda się na egzaminie pisemnym
Ostatni post Odpowiedzi: 9
Zadania domowe
Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0
Notatki z lekcji
Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu
Odpowiedzi: 0

Przedmioty zawodowe  »  Rachunkowość
EGZAMIN
Błagam o rozwiazanie egzaminu do 22 stycznia
Odpowiedzi: 0
1 - 2 ... 37 - 38 - 39 ... 119 - 120


 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Egzamin gimnazjalny
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak