Szukaj • Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu TECHNIK ADMINISTRACJI - INFORMACJE O ZAWODZIE
Autor Wiadomość

Admin Dołączył: 22 Lip 2008
Posty: 146

Wysłany: Pią 01 Sty, 2010 21:30   TECHNIK ADMINISTRACJI - INFORMACJE O ZAWODZIE

343[01] Technik administracji - podstawa programowa

Czym zajmuje się, co robi technik administracji?
Technik administracji organizuje igromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi
jednostkami instytucji wcelu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe. Przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu oraz przechowuje dokumenty

Jakie umiejętności powinien nabyć w trakcie nauki technik administracji?
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
1) interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze swoich praw,
2) kierować się zasadami praworządności,
3) załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
4) przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów,
5) przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
6) gromadzie i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych,
7) interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne,
8) opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
9) interpretować procesy gospodarcze w kategoriach systemowych,
10) określać zasady organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych,
11) posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
12) posługiwać się dokumentacją księgową
13) wykorzystywać ewidencję finansowo-księgowa w odniesieniu do jednostek i zakładów budżetowych oraz przedsiębiorstw,
14) organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje,
15) kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
16) stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach; prawidłowo przyjmować, segregować i klasyfikować dokumenty,
17) prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
18) prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.),
19) przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp.,
20) wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej,
21) praktycznie stosować normy obyczajowe i etyczne,
22) stosować elementy psychologii społecznej i socjologii,
23) publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu, firmy,
24) posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym,
25) samodzielnie uaktualniać nabytą wiedzę i podnosić kwalifikacje,
26) sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty,
27) komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
28) działać twórczo.

Jakie są wymagania psychofizyczne dla zawodu technik administracji?
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
1) dobry ogólny stan zdrowia,
2) spostrzegawczość i zdolność koncentracji uwagi,
3) kultura osobista, takt, uprzejmość,
4) uczciwość, sumienność i rzetelność,
5) zdyscyplinowanie, samoocena i samokontrola,
6) umiejętność logicznego myślenia, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych,
7) poczucie służebnej roli administracji wobec obywateli,
8) umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy z ludźmi, komunikatywność
9) dążenie do stałego doskonalenia się, perfekcjonizm.

Gdzie może pracować technik administracji?
Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik administracji stwarza możliwość zatrudnienia absolwentów w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego. Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych; w jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych; w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.
Technik administracji może być zatrudniony na stanowiskach określonych w szczegółowych przepisach dotyczących funkcjonowania wyżej wymienionych urzędów.

Szczegółowe informacje dotyczące tego zawodu znajdują się w podstawie programowej.
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik administracji znajduje się w załączniku poniżej (tylko dla zalogowanych użytkowników)


 
     

brawan 


Dołączyła: 17 Gru 2010
Posty: 3
Skąd: Radomsko

Wysłany: Nie 02 Sty, 2011 11:44   

Mam pyanie czy ktos moze posiada wzór pracy praktycznej. chodzi mi o to jak po kolei trzeba pisać wszystko , co najpierw, co na końcu...z góry dziekuje za wszelkie informacje.


kasia

 
     Wiek: 48
Dołączył: 01 Sty 1970
Posty:

Wysłany: Czw 21 Kwi, 2011 21:28   

Wiem, że w każdym projekcie jest do 8 tych punktów, które należy opisać w danym temacie projektu. Są one też zawarte w każdym arkuszu egzaminacyjnym, czy to ze stycznia, czy to z czerwca od 2006 roku do chwili obecnej.
 
     

brawan 


Dołączyła: 17 Gru 2010
Posty: 3
Skąd: Radomsko

Wysłany: Pią 22 Kwi, 2011 09:59   

dziękuje .
A czy jest taka możliwość, żeby temat pracy się powtórzył? bo słyszałam , że z roku na rok jest coś innego i nie ma możliwości trafienia na taki sam temat.....wiecie coś na ten temat?
 
     Wiek: 48
Dołączył: 01 Sty 1970
Posty:

Wysłany: Nie 24 Kwi, 2011 11:49   

Biorąc egzamin zawodowy praktyczny, ten projekt, z około 3 razy był podobny temat związany z paszportem, dowodem osobistym.
 
     

Ciekawa


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: daleko

Wysłany:    


Testy teoretyczne CZERWIEC 2014 z rozwiązaniami są na stronie - sprawdz swój wynik egzaminu
www.testy.egzaminzawodowy.info

Arkusze praktyczne i przykładowe rozwiązania zadań są na stronie
www.egzaminzawodowy.info

 
 

brawan 


Dołączyła: 17 Gru 2010
Posty: 3
Skąd: Radomsko

  Wysłany: Wto 26 Kwi, 2011 10:31   

aha czyli coś podobnego może się pojawić :) ja już w czerwcu pisze :) zobaczmy jak to będzie :) pozdrawiam :)
 
     

explode01 


Dołączyła: 26 Lip 2011
Posty: 1
Skąd: Piotrków Trybunalski

Wysłany: Pon 24 Paź, 2011 21:45   egzamin zawodowy czeriwec 2011

witam,
chciałam sie dowiedziec czy Ktos z Was ma rozwiązanie egzaminu praktycznego z czerwca 2011 roku z Administracji???? Jeśli tak to proszę o wysłanie go na Paulinkaa20@interia.eu . Bradzo by mi to pomoglo w nauce do egzaminu. z góry dziękuję :)
 
     

kasiula22 


Dołączyła: 10 Lip 2012
Posty: 2

Wysłany: Wto 10 Lip, 2012 16:13   

BUDOWA PROJEKTU EGZAMINACYJNEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI
Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje opracowanie projektu określonego w treści zadania, stanowiącego pracę egzaminacyjną, poprzedzone sformułowaniem tytułu odnoszącego się do zakresu treści pracy egzaminacyjnej. Opracowanie projektu należy poprzedzić wnikliwą i staranną analizą treści zadania oraz dokumentacji stanowiącej jej uzupełnienie - treść zadania i dokumentacji, stanowią podstawę do sformułowania założeń do projektu. Elementy, które powinien obejmować projekt znajdują się zawsze w treści zadania po sformułowaniu ?Projekt realizacji prac powinien zawierać...?. Trzeba pamiętać, że projekt realizacji prac zadania egzaminacyjnego zawsze składa się z określonych w nim części, opisanych w treści zadania egzaminacyjnego. Przy pisaniu rozwiązania zadania egzaminacyjnego zawsze obowiązuje kolor czarny - dodatkowo na egzaminie praktycznym można mieć kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

[ Dodano: Wto 10 Lip, 2012 16:14 ]
I. TYTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ (3-5 PUNKTÓW):
Tytuł pracy egzaminacyjnej (zawsze zaczynający się stwierdzeniem ?Projekt realizacji prac związanych z...?), zawsze powinien uwzględniać indywidualny charakter sprawy konkretnej osoby z imienia (często dwóch) i nazwiska. Tytuł pracy egzaminacyjnej /temat projektu/, musi być zgodny z treścią zadania i nie może być poleceniem.
Każdy tytuł projektu egzaminacyjnego zawiera zawsze 3 podstawowe elementy:
1.Standardowy zwrot ?Projekt realizacji prac związanych z ??;
2.Określenie zakresu zadania egzaminacyjnego, na przykład związanych z ?przyjęciem wniosku o wydanie paszportu osobie niepełnoletniej?, ?przyjęciem wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy? czy ?przyjęciem wniosku o udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką?;
3.Wyartykułowanie indywidualnego charakteru sprawy czyli na przykład imion (imienia) i nazwiska interesanta ?Agnieszce Marii Nowak?, ?Ewelinie Agnieszce Kwapiszewskiej? czy ?Jana Kowalskiego?.
Należy pamiętać o tym, że aby zdać egzamin, trzeba tytuł napisać na maksymalną ilość punktów.

[ Dodano: Wto 10 Lip, 2012 16:15 ]
II. ZAŁOŻENIA, CZYLI DANE WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ZADANIA I DOKUMENTACJI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU (9-23 PUNKTÓW):
Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i dokumentacji niezbędne do realizacji projektu związanego z przyjęciem wniosku (wszystkie dane /treści/ zawarte we wszystkich załącznikach ? najważniejsze to dane interesanta, procedury i inne ważne informacje określające status, obowiązki i szczegóły zachowania stron projektu).
Każdy załącznik jest ważny, dlatego przepisujemy treść wszystkich załączników z arkusza egzaminacyjnego - w przypadku wniosku /podania/ interesanta zaznaczamy jego obecność w arkuszu, nie przypisując jego treści, pisząc tylko tytuł i numer załącznika.
To nie jest bardzo trudny punkt do realizacji, ale bardzo ważny. Piszemy bowiem projekt, który ma przedstawiać prawdziwą sytuację w urzędzie. Urzędnik zawsze sprawdza dane interesanta czy informuje o procedurze załatwienia sprawy (na przykład o terminie załatwienia sprawy, środkach odwoławczych czy wysokości opłat administracyjno-skarbowych i sposobu jej uiszczenia). Należy pamiętać jednak, że nie zawsze wystarczy bezmyślnie przepisać wszystkie załączniki, chociaż często pozwala to zdobyć punkty (nie raz trzeba wybrać tylko niezbędne dane). Jeżeli korzystasz z załącznika - w projekcie umieść jego treść a nie tylko numer.
Powinno bowiem być tak, że dobrze napisane założenia pozwolą napisać projekt dalej prawie bez zaglądania w treść zadania. Spróbuj wykonać takie ćwiczenie. Jeżeli ciągle zerkasz w treść zadania i załączniki to znaczy, że napisane przez Ciebie założenia są niepełne. Wyjątkiem jest oczywiście sama budowa projektu i punkt dotyczący poprawności wypełnienia wniosku ? to jest w treści zadania.
A teraz po kolei, co trzeba przepisać z arkusza do założeń projektu:
- zawsze - bez żadnego wyjątku - trzeba przepisać wszystkie dane o interesancie - wszystkie zawsze znajdują się w załącznikach;
- zawsze trzeba przedstawić procedurę i inne ważne informacje, dotyczące danych znajdujących się w na przykład w prawie jazdy (paszporcie, licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką) lub wybrać najważniejsze z Fragmentu Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej;
- informacje potrzebne do zarejestrowania i oceny wniosku (na przykład potrzebne do sporządzenia decyzji administracyjnej);
- informacje dotyczące wieku interesanta i jego formalno-prawnego statusu (emeryta, rencisty, studenta, ucznia, żony, męża) - w sytuacji, gdy osoba jest niepełnoletnia mogą być potrzebne inne ważne informacje - na przykład czy jest to pierwszy paszport, czy jest potrzebna zgoda rodziców i ich osobista obecność podczas składania wniosku lub dokładny zakres rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej.
Podsumowując należy więc jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie istotne informacje zawsze są w załącznikach. Każde zadanie jest szczególne (zwłaszcza, gdy dotyczy emeryta czy niepełnoletniego), stąd też należy wszystkie specyficzne elementy wypisać z procedury załatwienia sprawy.

[ Dodano: Wto 10 Lip, 2012 16:17 ]
III. WYKAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE MUSI WYKONAĆ PRACOWNIK BIURA (PRZED, PODCZAS) PRZYJĘCIEM WNIOSKU (16-38 PUNKTÓW):
Wykaz czynności to czynności jakie musi wykonać pracownik podczas przyjmowania wniosku (zaczynając od ustalenia osoby i sytuacji formalnoprawnej interesanta przez urzędnika; poprzez poinformowanie interesanta o: niezbędnych dokumentach do załatwienia konkretnej sprawy /warto je także w tym miejscu - choćby w skróconej wersji - enumeratywnie wymienić/, obowiązującej w danej sprawie procedurze, wysokości konkretnych opłat /nie tylko skarbowych, pamiętając o ulgach/, zdjęciach /ich liczbie i wymiarach/, terminach załatwienia sprawy /na przykład: niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, miesiąc czy do 30 dni/, środkach odwoławczych czy godzinach urzędowania; kończąc na: sprawdzeniu wniosku ? jego kompletności i poprawności, przyjęciu oraz rejestracji; w sytuacjach nietypowych wykaz innych czynności zawarty jest w procedurze, na przykład: poinformowanie interesanta o sposobie wypełnienia formularza /drukowanymi literami, podpis czytelny, nie może dotykać ramki/).
Bardzo ważny punkt każdego projektu, zawsze wysoko punktowany. Trzeba spróbować napisać go w miarę dobrze. Po pierwsze jednak zawsze należy dokładnie przeczytać, czy wykaz czynności dotyczy sytuacji przed czy podczas przyjmowania wniosku. Do realizacji tego punktu projektu trudno znaleźć dobry klucz. Warto jednak szukać i pamiętać to wszystko co ma charakter uniwersalny, chociaż zawsze każda sytuacja egzaminacyjna jest trochę inna. Oto standardowy wykaz czynności, który powinien składać z następujących elementów w projekcie:
- ustalenie osoby interesanta na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (pozwala to otrzymać bardzo istotną informację dla kogo paszport, wtórnik prawa jazdy, licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką);
- ustalenie sytuacji formalno-prawnej osoby interesanta w zakresie przyjęcia wniosku (na przykład czy posiada już taki dokument, czy pierwszy raz będzie go otrzymał, czy dokument utracił ważność, czy posiada tytuł prawny do lokalu, czy kobieta jest zamężna).
Zawsze należy poinformować interesanta o:
- procedurze załatwienia sprawy, uwzględniającej nietypowe sytuacje i specyficzne rozwiązania, mówiące na przykład o zgodzie rodziców, ich osobistym stawieniu się podczas składania wniosku o paszport osoby małoletniej czy zakresie rozszerzenia działalności gospodarczej;
- wszystkich potrzebnych dokumentach do złożenia i wglądu - ich kompletności, prawidłowym wypełnieniu wniosku (drukowane, czytelne litery, podpis musi być pełny z imieniem i nazwiskiem i nie może dotykać linii ramki);
- opłatach, ich wysokości (lub braku opłat) i sposobie (formie) jej uiszczenia (kasa urzędu i godziny jej pracy lub numer konta i nazwa banku), z uwzględnieniem jej indywidualnego charakteru, jeżeli opłata jest ulgowa lub ściśle określoną wysokość /na przykład czas trwania licencji/ to należy napisać dlaczego, przedstawiając wyjątkowy status prawny interesanta, na przykład emeryta czy osoby małoletniej;
- zdjęciach /fotografiach/ (ich dokładnych wymiarach, ilości i sposobie wykonania oraz oznakowania w formie podpisania czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie);
- poinformowanie o miejscu złożenia wniosku i odbioru rozstrzygnięcia, na przykład zawiadomienia (Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Warszawa Ursynów) oraz konkretnych godzinach urzędowania;
- terminie załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi (niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, do 30 dni) i poinformowanie o dacie ? najlepiej z podaniem konkretnego dnia, miesiąca i roku - odbioru na przykład paszportu czy licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką;
- środkach /trybie/ odwoławczym, na przykład do Wojewody Mazowieckiego lub Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Jeżeli mamy wykaz czynności podczas składania i załatwiania wniosku interesanta, należy zawsze jeszcze dopisać:
- sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku /formularza/;
- przyjęcie wypełnionego wniosku /formularza/ i wydanie pokwitowania potwierdzającego jego przyjęcia;
- dokonanie wglądu do oryginałów kserokopii załączonych dokumentów;
- potwierdzenie /poświadczenie/ za zgodność z oryginałem załączonych przez interesanta kserokopii dokumentów;
- sprawdzenie kompletności złożonej dokumentacji i rejestracja wniosku;
- wypełnienie blankietu do rejestracji wniosku lub odcinaka ?B? formularza ? Zgłoszenie pobytu stałego i sporządzenie druku Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały a także przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.
Właściwie to może warto wypisać wszystko, zawsze będzie większe prawdopodobieństwo napisania dobrze wykazu czynności, jakie musi wykonać pracownik podczas przyjmowania i załatwiania wniosku interesanta. Wypełnienie druków to osobny punkt projektu.
 
     

KRYCHA111 


Dołączyła: 26 Wrz 2012
Posty: 13

Wysłany: Nie 09 Lis, 2014 23:37   

Warto mieć świadomość, że w nowym egzaminie nie ma takiego projektu jak był wcześniej. Wypisuje się i tworzy dokumenty. Nowy egzamin jest też krótszy (180 min.)
 
     

Gradzia 


Dołączyła: 06 Wrz 2014
Posty: 1

Wysłany: Pią 13 Mar, 2015 23:03   

Witam gdzie można znalść nowe zasady egzaminu zawodowego dla technika administracji?
jak się zaczynało naukę na kierunku technik administracji w 2013 to się zdaje na nowych zasadach?
Bardzo proszę o informację
 
     

lola1992 


Dołączyła: 20 Mar 2015
Posty: 1

  Wysłany: Pią 20 Mar, 2015 12:09   

ja zaczynalam w 2013 roku i zdaje na nowych zasadach, ale chodze do policealnej, nie wiem jak to wyglada w technikach - najlepiej zapytaj swojego nauczyciela. Informator znajduje się na cke (są tam też przykładowe arkusze z pisemnego i praktycznego egzaminu). Jeśli ktoś posiada arkusze z zadaniami praktycznymi proszę przesylac linki bo wazne jest by duzo cwiczyc, (a w internecie glownie to sa te "na starych zasadach")!!
 
     

Juzwika 


Dołączyła: 04 Sie 2015
Posty: 1

Wysłany: Wto 04 Sie, 2015 14:15   

ciężkie są egzaminy? bo właśnie zapisałam się do educatio na technika administracji i się trochę boje że sobie nie poradzę... czy wy też mieliście takie obawy?
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Egzamin gimnazjalny
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak  - forum anime