Szukaj • Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - INFORMACJE
Autor Wiadomość

aaangelkaa 


Dołączyła: 24 Kwi 2014
Posty: 2
Skąd: Warszawa

Wysłany: Czw 24 Kwi, 2014 23:41   Re: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - INFORMACJE

Admin napisał/a:
315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - podstawa programowa

Czym zajmuje się, co robi technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje ich usunięcie. Prowadzi rejestr dokumentów powypadkowych i chorób zawodowych. Wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona.

Jakie umiejętności powinien nabyć w trakcie nauki technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) powinien umieć :
 Sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym.
 Formułować propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Uczestniczyć w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy przez włączanie w założenia i dokumentacje projektowe rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy.
 Ustalać zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi w dokumentacji techniczno- ruchowej , przepisach prawnych i Polskich Normach.
 Współpracować w procesie wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości oceniając je pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
 Przekonywać pracowników i kadrę kierowniczą o konieczności przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie pracy.
 Oceniać i mierzyć stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy .
 Redukować zagrożenia i ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy.
 Doradzać w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 Ustalać okoliczności i przyczyny wypadków w tym przesłuchiwać poszkodowanych i świadków wypadków, wykonywać szkice miejsc wypadków oraz formułować odpowiednie wnioski profilaktyczne.
 Kompletować dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy.
 Oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 Ustalać we współpracy z właściwymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy poziom zagrożenia ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposoby ochrony pracowników przed tymi czynnikami.
 Integrować działania poszczególnych służb pracowniczych zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.
 Współdziałać ze służbami pracowniczymi zakładu pracy z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli.
 Sporządzać sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Dokonywać analizy danych statystycznych do analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie na podstawie przeprowadzanych kontroli i informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy pochodzących z różnych źródeł oraz danych statystycznych.
 Doradzać w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 Pobudzać potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy.
 Stosować różnorodne formy działań uświadamiających i popularyzatorskich dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosować różnorodne i nowoczesne metody prowadzenia szkolenia w zakresie bhp.
 Stosować nowoczesne techniki biurowe i metody organizacji pracy.
 Korzystać z wiedzy i dostępnych źródeł informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do poprawy warunków pracy

Jakie są wymagania psychofizyczne dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
 Przeciętna sprawność fizyczna.
 Zamiłowanie do systematyczności, porządku, ładu.
 Wysokie poczucie odpowiedzialności.
 Dobra koncentracja uwagi i spostrzegawczość.
 Zdolności organizatorskie.
 Myślenie analityczne, twórcze.
 Zdolności perswazyjne, popularyzatorskie.
 Szybkość podejmowania decyzji i gotowość do działań.
 Zachowania prospołeczne , aktywność na rzecz osób, grup, instytucji, w celu realizacji wartości osobowych i społecznych.
 Właściwa postawa w postępowaniu z ludźmi, opanowanie, cierpliwość, konsekwencja.
 Zdolności negocjacyjne.
 Kultura osobista.
 Stabilność emocjonalna, niezależność postaw.
 Dążenie do podwyższania swoich kwalifikacji.

Gdzie może pracować technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
Absolwenci szkoły policealnej kształcącej techników bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą zatrudnienie przede wszystkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych.
Koncepcja kształcenia techników bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe tzn., że absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalnosci gospodarczej.
Przyjmując, że absolwent w swojej przyszłej pracy bez względu na rodzaj zakładu, w którym będzie pracował zetknie się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, położono nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tymi dziedzinami.

Szczegółowe informacje dotyczące tego zawodu znajdują się w podstawie programowej.
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się w załączniku poniżej (tylko dla zalogowanych użytkowników)


[ Dodano: Czw 24 Kwi, 2014 23:42 ]
Witam . Czy trudne sa egzaminy koncowe TBHP . ? ;)

 
     

eniu133 


Dołączył: 23 Kwi 2013
Posty: 1

Wysłany: Czw 11 Wrz, 2014 16:05   

Zdałem egzamin technika BHP i co dalej ? Mam założyć własną działalność gospodarczą i szukać stażu lub zatrudnienia w jakieś firmie? Na zlecenie czy na stałe? Te przepisy sa nie zbyt klarowne hah. :evil:

 
     

kuroido 


Dołączył: 27 Wrz 2014
Posty: 2
Skąd: Warszawa

Wysłany: Sob 27 Wrz, 2014 12:19   

zawsze można próbować za 2 podejściem ale przeważnie jest trudniej bo wiedza wyparowywuje i to bardzo szybko
czyściwa papierowe Mińsk Mazowiecki
 
     

Kolumb 


Dołączył: 03 Sty 2014
Posty: 1

Wysłany: Wto 02 Gru, 2014 11:55   

Czołem ! Właśnie otrzymałem świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Rozumiem że teraz powinienem odbyć roczny staż. W jakich przedsiębiorstwach/zakładach pracy mam szukać stażu aby był on zgodnie z przepisami zrobiony?
 
     

Abdel Aziz 


Dołączyła: 14 Cze 2014
Posty: 55
Skąd: Zabrze

  Wysłany: Pon 08 Gru, 2014 20:27   

Nie słyszałam o czymś takim, by odbywać jakiś roczny staż po uzyskaniu dyplomu. W trakcie nauki były obowiązkowe praktyki i w tym czasie mieliśmy czas zapoznać się z dokumentacją i nabyć podstawowe umiejętności zgodnie z podstawą programową. Proponuję poszukać pracy z tym zawodzie pod okiem BHP-owca z wieloletnim stażem. Trudno, żeby po 1,5 roku nauki nagle być ekspertem w tej dziedzinie.
 
     

Ciekawa


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: daleko

Wysłany:    


Testy teoretyczne CZERWIEC 2014 z rozwiązaniami są na stronie - sprawdz swój wynik egzaminu
www.testy.egzaminzawodowy.info

Arkusze praktyczne i przykładowe rozwiązania zadań są na stronie
www.egzaminzawodowy.info

 
 

barteksmolinski 


Dołączył: 14 Lip 2016
Posty: 3

Wysłany: Czw 14 Lip, 2016 12:11   

Technik bezpieczeństwa pracy to bardzo ciekawy zawód, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialny. Praca polega na organizowaniu szkoleń i dbaniu o bezpieczeństwo w pracy. tutaj zobaczysz szkolenia bhp.
 
     

karolminek 


Dołączył: 09 Cze 2016
Posty: 9

Wysłany: Czw 03 Lis, 2016 08:29   

Takie szkolenia przeprowadza firma BHP Consulting ul. Żytnia 55 lok. 12 01-179 Warszawa tel. 510 510 635. Uczestniczyłem w szkoleniu prowadzonym przez nich i powiem, że pierwszy raz się nie nudziłem.
 
     

joplina 


Dołączyła: 21 Cze 2016
Posty: 2

Wysłany: Czw 08 Gru, 2016 13:59   

Witam,
Czy ktoś ma może dostęp do arkuszy z egzaminu teoretycznego i praktycznego Z.13 z października 2016r? Na CKE dostępne są tylko klucze odpowiedzi do teoretycznego.
Smutne, że wychodzi się z założenia, że zainteresowani są tylko zdający egzamin w określonym terminie...
Może chociaż uda mi się uzyskać informację, jaki był temat praktycznego egzaminu do opracowania? Protokół powypadkowy, ocena ryzyka, czy szkolenie ?
Ten portal - egzamin zawodowy jest niezwykle pomocny w kwestii przygotowań do egzaminu, wykupuję punkty i ćwiczę. Pomógł mi w zdaniu egzaminu z administracji i liczę, że pomoże mi na BHP. Niestety trochę czuję się zawiedziona, że nie ma jeszcze materiałów z października tego roku...
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
 
     

cegla11 


Dołączył: 06 Cze 2017
Posty: 8

Wysłany: Wto 06 Cze, 2017 20:37   

Znajomy obrał ten kierunek i mówi, że jest ciekawie, choć to kwestia gustu
 
     

MasOP 


Dołączył: 07 Cze 2017
Posty: 8

Wysłany: Czw 08 Cze, 2017 19:35   

No właśnie, kwestia gustu. Ja słyszałem, że podobno dość to zawiły kierunek.
 
     

piesbursztyn 


Dołączyła: 21 Cze 2017
Posty: 2
Skąd: Bydgoszcz

Wysłany: Czw 22 Cze, 2017 21:41   

czy ktoś zdawał już egzamin praktyczny z bhp czy wszyscy mają tak samo 26 06 2017 o godz.13?
 
     

Yemuto 


Dołączyła: 16 Sie 2017
Posty: 4
Skąd: Poznań

Wysłany: Sro 16 Sie, 2017 23:37   

Staż tylko i wyłącznie w branży, która Cię interesuje. Szerokie pole manewru z uwagi na kierunek.
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Egzamin gimnazjalny
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak