[Sro 15:34] Lenka0321:  hej tu technik logistyk ma ktoś może roziązanie tego zadania https://www.egzaminzawodo...rwiec-2013.html