Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Zadania domowe
Autor Wiadomość

Admin Dołączył: 22 Lip 2008
Posty: 1860

Wysłany: Pon 05 Kwi, 2010 16:24   

Tutaj można umieszczać zadania domowe z tego przedmiotu

 
 

sopot16 


Dołączyła: 02 Lis 2009
Posty: 6
Skąd: Wejherowo

Wysłany: Sro 02 Mar, 2011 20:56   

Zad. 1.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „ Jola” w Bytomiu posiada 75 sklepów spożywczych. Powierzchnia sali sprzedażowej w m2 poszczególnych sklepów przedstawiono poniżej w postaci uporządkowanego szeregu wartości cechy: 60; 65; 67; 69; 71; 75; 76; 77; 78; 79; 81; 83; 88; 95; 96; 97; 98; 100; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 119; 119; 120; 121; 122; 125; 125; 127; 128; 128; 130; 130; 132; 132; 136; 139; 142; 143; 145; 146; 147; 149; 150; 150; 150; 151; 162; 163; 163; 164; 165; 166; 166; 168; 169; 169; 177; 177; 182; 184; 184. Dokonaj grupowania statystycznego tworząc szereg rozdzielczy z przedziałami o rozpiętości 25m2 ( przyjmując minimalną wartość cechy 60m2)
Zad.2.
Dokonaj grupowania przedsiębiorstw wg liczby zatrudnionych w nich pracowników wiedząc, że liczba pracowników w poszczególnych przedsiębiorstwach wynosi: 100; 125; 170; 144; 144; 235; 301; 100; 100; 170; 144; 235; 100; 301; 170; 301; 125; 125; 235; 125; 125; 100; 144; 301; 144; 144; 170; 144; 144; 144.
Zad.3.
Na podstawie informacji o wieku osób uczęszczających do klas drugich szkoły policealnej w Piasecznie przeprowadź grupowanie statystyczne wg kryterium – wiek. Ustal liczebność każdej grupy wiekowej i sprządź szereg rozdzielczy z przedziałami o rozpiętości dwa lata dla każdego przedziału jeżeli dane dotyczące wieku słuchaczy są następujące: 26; 18; 30; 20; 23; 25; 19; 28; 20; 24; 18; 28; 21; 26; 25; 23; 21; 26; 20; 28; 25; 21; 26; 20; 19; 29; 20; 22; 23; 18; 19; 31; 23; 28; 25; 19; 21; 26; 26; 20; 25; 26; 20; 21; 20; 21; 20; 19; 29; 28; 25; 21; 21; 25; 25; 21; 26; 29; 28; 20; 19; 23; 25; 23; 29; 21; 20; 28; 21; 20; 19; 26; 28; 20; 19; 26.
Zad. 4.
Dokonaj zliczenie metoda kreskową materiału statystycznego dotyczącego 30 robotników budowlanych których badano z punktu widzenia stażu pracy w macierzystym zakładzie pracy „ BETPOL” i w budownictwie ogółem. Ogólny staż pracy pracowników wynosił: 2; 3; 5; 2; 1; 1; 1; 5; 5; 4; 3; 2; 3; 2; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 5; 5; 4; 3; 2; 1; 3; 2; 3; 5;, a staż pracy w przedsiębiorstwie „BETPOL” :2; 3; 1; 1; 1; 1; 1; 4; 4; 4; 3; 2; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 2; 2; 5; 5; 2; 3; 2; 1; 2; 2; 2; 5.
Zad.5.
W grupie 22 osób rejestrowano ich wynagrodzenia, staż pracy oraz płeć. Wyniki tej rejestracji przedstawiono poniżej. Na podstawie tych informacji dokonaj zliczenia materiału statystycznego sposobem kreskowym oraz dokonaj grupowania wg płci, stażu pracy i wysokości wynagrodzenia
KOBIETY:
1721,80ZŁ - 32 MIESIĄCE
1743,40ZŁ - 31
1745,40ZŁ - 36
1759,36ZŁ - 40
1767,04ZŁ - 40
1768,12ZŁ - 44
1778,44ZŁ - 39
1782,52ZŁ - 40
1787,20ZŁ - 44
1999,16ZŁ - 28
2044,00ZŁ – 23
2047,00ZŁ - 21
Mężczyźni:
1735,00zł - 23 miesiące
1743,10zł - 21
1744,22zł - 22
1762,84zł - 25
1769,80zł - 28
1791,76zł - 30
1798,24zł - 32
1806,40zł - 27
1816,00zł - 30
1918,00zł - 32
2037,70zł - 24
2046,70zł - 21

[ Dodano: Sro 02 Mar, 2011 20:58 ]
1. Przedmiotem badania statystyki są:
a) zjawiska jednostkowe,
b) zjawiska masowe,
c) zjawiska uboczne,
d) zjawiska masowe i jednostkowe.

2. Zbiorowość statystyczna to:
a) zbiór jednostek identycznych,
b) zespół elementów dowolnych,
c) zbiór jednostek posiadających co najmniej jedną cechę wspólną oraz wiele cech różniących je,
d) zespół jednostek różniących się całkowicie.

3. Jednostka sprawozdawcza jest to:
a) jednostka statystyczna,
b) instytucja prowadząca badanie,
c) indywidualna jednostka podlegająca badaniu,
d) podmiot przekazujący informacje o jednostkach statystycznych

4. Pod pojęciem jednostki statystycznej rozumiemy:
a) jednostkę obserwacji,
b) jednostkę wyróżniającą się w masie statystycznej,
c) element wchodzący w skład populacji,
d) zespół jednostek sprawozdawczych

5. Cechami statystycznymi nazywamy:
a) cechy określające budowę danego zjawiska,
b) właściwości charakteryzujące poszczególne jednostki,
c) zespół norm opisujących rzeczywistość,
d) sumę wartości cech zmiennych

6. Cechy statystyczne dzielą się na:
a) mierzalne i niemierzalne,
b) proste i złożone,
c) skokowe i ciągłe,
d) jednostkowe i skumulowane.

7. Liczebnością zbiorowości nazywamy:
a) ogół jednostek wchodzących w skład zbiorowości,
b) zbiór jednostek danego rodzaju,
c) sumę wartości cech mierzalnych,
d) grupę jednostek dynamicznych

8. Do cech niemierzalnych zaliczamy:
a) wartość samochodu,
b) kolor oczu,
c) liczbę uczniów w klasie,
d) roczną produkcję telewizorów.

9. Do badań pełnych zaliczamy:
a) rejestracje statystyczne,
b) badania reprezentacyjne,
c) sprawozdawczość statystyczną,
d) spisy statystyczne.
10. Przedziałem klasowym nazywamy:
a) przedział liczbowy tworzony w przypadku cech mierzalnych,
b) rozstęp między jednostkami w granicach przyjętego zbioru liczb,
c) zbiór elementów wyrażonych za pomocą jednostek miar,
d) przedział tworzony w przypadku cech niemierzalnych.

11. Przedział klasowy nazywamy otwartym, jeżeli:
a) jest określona górna granica przedziału,
b) jest określona górna i dolna granica przedziału,
c) nie jest określona górna i dolna granica przedziału,
d) nie jest określona liczbowo górna lub dolna granica przedziału

12. Najczęściej stosowanymi metodami graficznymi w statystyce są:
a) metody liniowe
b) metody tablic statystycznych
c) metody obrazkowe
d) wykresy w układzie współrzędnych.

13. Cechy zmienne są to:
a) właściwości wspólne wszystkim jednostkom,
b) właściwości różniące poszczególne jednostki,
c) właściwości zmieniające się w pewnych odstępach czasu,
d) właściwości opisujące wartość średnią w szeregu.

14. Przykładem cech mierzalnych są
a) tematyka książki,
b) wiek człowieka,
c) wykształcenie,
d) barwa obuwia.

15.Błędy o charakterze przypadkowym mogą wynikać z:
a) świadomego zniekształcania wyników,
b) błędów czeskich i pomyłek liczbowych.

16. Wymień badania częściowe (3)

[ Dodano: Sro 02 Mar, 2011 20:59 ]
1. Krzyżyk umieszczony w tabeli oznacza:
a) brak danych
b) dane niewiarygodne
c) wartości nieistniejące
d) wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe
2. Zbiorowość statystyczna to:
a) zbiór wszystkich jednostek objętych badaniem
b) suma jednostek sprawozdzwczych
c) każdy pojedynczy człowiek lub obiekt objęty badaniem
a) cechy statystyczne: stałe i zmienne objęte badaniem.
3. Zbadano wagę 3 uczniów. Uzyskano następujące wyniki: 48, 50 i 52 kg. Liczebność zbiorowości wynosi:
a) 50
b) 150
c) 48, 50 i 52
d) 3
4. Cechy statystyczne to:
a) wyniki badania statystycznego
b) właściwości jednostek statystycznych
c) metody badań statystycznych
d) definicje statystyczne
5. Cecha wspólna dla wszystkich jednostek zbiorowości to:
a) cecha ciągła
b) cecha skokowa
c) cecha statystyczna
d) cecha stała
6. Jeśli sprawdzamy, czy wszystkie pozycje zapisu formularza statystycznego zostały wypełnione to oznacza to przeprowadzenie kontroli:
a) zgodności rachunkowej,
b) logicznej poprawności zapisu,
c) kompletności materiału statystycznego,
d) zupełności zapisu.
7. Cecha mierzalna to cecha:
a) wyrażona wyłącznie liczbami
b) którą można wyrazić liczbami
c) obie powyższe są prawidłowe
d) wyrażona tylko słownie
8. Dzięki spisowi uzyskujemy dane:
a) pełne, pierwotne
b) pełne, wtórne
c) częściowe, pierwotne
d) częściowe, wtórne
9. Do metod badań częściowych zaliczamy:
a) szacunek statystyczny,
b) spis
c) badanie monograficzne
d) sprawozdawczość
10. Jeżeli podczas badania analizujemy szczegółowo tylko jedną lub kilka jednostek typowych, to jest to metoda:
a) ankietowa
b) reprezentacyjna
c) monograficzna
d) rejestracyjna
11. Błędy powodujące wypaczenie wyników badania w jednym kierunku to błędy:
12. Wyróżniamy dwa rodzaje cech mierzalnych: 13. Kwota 5555,67 zł zaokrąglona z dokładnością do 10 zł to:
a) 5550
b) 5555
c) 5555,70
d) 5560
14. Badania doraźne to badania prowadzone:
a) w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń
b) co określony czas
c) non-stop
d) w sposób ciągły
15. Słowo statystyka pochodzi od słowa:
a) statysta,
b) stato,
c) statyka,
d) status.
16. Przedmiotem badania statystyki są:
a) zjawiska jednostkowe,
b) zjawiska masowe,
c) zjawiska uboczne,
d) zjawiska masowe i jednostkowe.
17. Zbiorowość statystyczna to:
a) zbiór jednostek identycznych,
b) zespół elementów dowolnych,
c) zbiór jednostek posiadających co najmniej jedną cechę wspólną oraz wiele cech różniących je,
d) zespół jednostek różniących się całkowicie.
18. Jednostka sprawozdawcza jest to:
a) jednostka statystyczna,
b) instytucja prowadząca badanie,
c) indywidualna jednostka podlegająca badaniu,
d) podmiot przekazujący informacje o jednostkach statystycznych.
19. Cechy statystyczne dzielą się na:
a) mierzalne i niemierzalne,
b) proste i złożone,
c) skokowe i nieciągłe,
d) jednostkowe i skumulowane
20. Do cech mierzalnych zaliczamy (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi):
a) wartość samochodu,
b) kolor oczu,
c) liczbę uczniów w klasie,
d) roczną produkcję telewizorów.
21. Przykładem cech niemierzalnych są(zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi):
a) tematyka książki,
b) wiek człowieka,
c) wykształcenie,
d) barwa obuwia.
22. Do badań pełnych zaliczamy(zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi):
a) rejestracje statystyczne,
b) badania reprezentacyjne,
c) sprawozdawczość statystyczną,
d) spisy statystyczne.
23. Jeżeli, osoba prowadząca badanie na podstawie własnej decyzji wybiera do próby te jednostki, które według niej powinny zostać poddane obserwacji statystycznej wtedy oznacza to dobór …………….

Zadanie

60 uczniów klas czwartych zapytano o liczbę klasówek w semestrze, z których uzyskali ocenę niedostateczną. Uzyskano następujące informacje: 0, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 7, 2, 1, 1, 0, 0, 3, 2, 5, 4, 4, 2, 1, 3, 6, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Dokonaj grupowania uczniów pod względem liczby klasówek

 
     

Gość

Wysłany: Czw 21 Kwi, 2011 22:30   

A masz rozwiązania tych zadań ?
 
     

Gość

Wysłany: Sro 07 Gru, 2011 19:38   

macie odpowiedzi do tych pytań???
 
     

Gość

Wysłany: Pią 20 Sty, 2012 15:44   

Fajne notatki, warto przeglądać w wolnej chwili.
 
     

Ciekawa


Imiê: Ciekawa
Typ szko³y: fajny
Profil szko³y: ciekawy
Do³±czy³: dawno
Posty: 99
Sk±d: daleko

Wysłany:    


Testy teoretyczne CZERWIEC 2014 z rozwi±zaniami s± na stronie - sprawdz swój wynik egzaminu
www.testy.egzaminzawodowy.info

Arkusze praktyczne i przyk³adowe rozwi±zania zadañ s± na stronie
www.egzaminzawodowy.info

 
 

kasztanek


Dołączył: 16 Gru 2021
Posty: 326

Wysłany: Czw 13 Sty, 2022 18:46   

Kiedy chodzi o same spółki oraz o formy prowadzenia działalności to ja jestem zdania, ze warto jest przede wszystkim wiedzieć o nich jak najwięcej. Właśnie dlatego ja zachęcam każdego do zapoznania się z wpisem http://www.kompasbiznesu....polce-cywilnej/ gdzie dokładnie opisano to co trzeba wiedzieć na temat spółki cywilnej.
 
     

FrankJScott


Dołączył: 01 Lis 2022
Posty: 667

Wysłany: Wto 08 Lis, 2022 00:07   

In reply to the guy asking about maryland injury lawyer, new port richey personal injury attorney, car accident lawyer long beach, construction negligence attorneys, mesa personal injury attorney, queens personal injury attorney, I highly suggest this high rated personal injury law firm advice or accident and injury attorney, loans life insurance, serious injury lawyer, find a personal injury lawyer, top 10 personal injury lawyers, local injury lawyers, not to mention this useful personal injury lawyer details alongside all best injury attorney, car accident defense lawyer, personal injury claim lawyer, the wilshire law firm, personal injury defense lawyer near me, african american personal injury lawyers near me, as well as this new personal injury attorney tips which is also great. also have a look at this great personal injury lawyer tips on top of wrongful injury lawyers, the injury firm, queens birth injury lawyers, injury firm, pro bono car accident lawyers, injury attorney at law, not to mention this excellent personal injury lawyer forum alongside all indiana injury attorney, pro bono injury lawyers near me, bronx bicycle accidents lawyer, choosing a personal injury lawyer, find a personal injury lawyer, accident injury law firms, not to mention best personal injury legal service site which is also worth a look. i also recommend this great personal injury legal service tips and don't forget financial insurance, assault injury lawyer, cigna financial, medicare is financed by, providence personal injury lawyers, personal injury accident lawyer near me, as well as this great personal injury legal service tips and don't forget accident law office, physical injury law, jc auto accident law firm, mike morse michigan injury law firm, manhattan injury attorney, medicare financing, on top of excellent personal injury attorney info and don't forget sj injury attorneys, top car accident attorney, top rated auto accident attorney, personal injury lawyer for car accident, columbia injury lawyers, personal injury lawyer car accident, which is also great. finally, have a look at this great personal injury legal service url with cigna financial, best auto accident attorney, houston injury attorneys, motorcycle personal injury attorney, m & y personal injury lawyers, law firm personal injury, for good measure.
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak