Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Pytania i odpowiedzi do arkusza czerwiec 2014 :)
Autor Wiadomość

Gość

Wysłany: Wto 24 Cze, 2014 10:01   Pytania i odpowiedzi do arkusza czerwiec 2014 :)

Mam nadzieję, że taka forma pomoże wam, spokojnie zasiąść do jutrzejszego egzaminu praktycznego :), ja mogę się pochwalić, że zdobyłam z części I 41pkt, a z części II 15 pkt :), więc jestem zadowolona z egzaminu teoretycznego ;D a jak wam poszło? :D

Pytanie 1: Bagażowy, który przed hotelem znalazł podejrzanie wyglądającą walizkę, powinien
Poprawna odpowiedź: powiadomić o tym fakcie bezpośrednich przełożonych.

Pytanie 2: Dla kempingów wyróżnia się
Poprawna odpowiedź: cztery kategorie oznaczone gwiazdkami.

Pytanie 3: Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych obiektem hotelarskim nie jest
Poprawna odpowiedź:szkolne schronisko młodzieżowe.

Pytanie 4: Techniką podawania śniadań, stosowaną podczas obsługi dużej konferencji, jest
Poprawna odpowiedź: bufet śniadaniowy.

Pytanie 5: Jaka minimalna powierzchnia dla pokoju jednoosobowego jest wymagana w hotelu pięciogwiazdkowym?
Poprawna odpowiedź: 14 m2

Pytanie 6: Co może być przyczyną ograniczenia przez pensjonat podaży dodatkowych usług bezpłatnych?
Poprawna odpowiedź: Wzrost kosztów pracowniczych.

Pytanie 7: Jaką ilość dób hotelowych powinien wpisać recepcjonista w przedstawionym fragmencie faktury?
Poprawna odpowiedź: 5

Pytanie 8: Przechowalnia bagażu to hotelowa usługa
Poprawna odpowiedź: uzupełniająca.

Pytanie 9: Niezależnie od kategorii każdy hotel powinien posiadać
Poprawna odpowiedź: wyznaczone jednostki mieszkalne dla palących.

Pytanie 10: Które z działań spowoduje wzrost zainteresowania ofertą nadmorskiego hotelu poza sezonem?
Poprawna odpowiedź: Organizowanie pobytów dla uczniów w ramach tzw. zielonych szkół.

Pytanie 11: Hotel posiada 300 miejsc noclegowych. Aby jego działalność była rentowna powinien miesięcznie osiągnąć obłożenie na poziomie 50%. Ile miejsc noclegowych powinien miesięcznie sprzedać ten hotel?
Poprawna odpowiedź: 4 500

Pytanie 12: Obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, to
Poprawna odpowiedź: schroniska.

Pytanie 13: Którego z dokumentów nie sporządza recepcjonista w celu dobowego zamknięcia rozliczenia finansowego?
Poprawna odpowiedź: Wykazu gości.

Pytanie 14: Dokument, w którym recepcjonista informuje klienta o wysokości i terminie wpłaty zaliczki za zamówione usługi, to
Poprawna odpowiedź: potwierdzenie rezerwacji.

Pytanie 15: Aby gość hotelowy mógł zapłacić za pobyt kartą płatniczą, recepcja powinna być wyposażona
Poprawna odpowiedź: w terminal POS.

Pytanie 16: Która z usług świadczonych w hotelu zalicza się do fakultatywnych?
Poprawna odpowiedź: Jacuzzi.

Pytanie 17: Wskaż, w jakiej odległości od oczu pracownika, wykonującego pracę w pozycji siedzącej, powinien być ustawiony monitor na biurku.
Poprawna odpowiedź: Od 40 do 75 cm

Pytanie 18: Menu dla kuracjuszy przebywających na turnusie odchudzającym powinno zawierać:
Poprawna odpowiedź: rybę w galarecie, sałatkę warzywną, jabłko pieczone.

Pytanie 19: Organizacja, która w 2004 roku opublikowała Kodeks Etyki Hotelarza, to
Poprawna odpowiedź: Polska Izba Hotelarstwa.

Pytanie 20: Obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno-i dwuosobowych, to
Poprawna odpowiedź: hotele.

Pytanie 21: Wstawka w hotelu to uzupełnienie wyposażenia pokoju
Poprawna odpowiedź: w artykuły stanowiące gest kurtuazji w stosunku do gości.

Pytanie 22: Które działanie hotelu realizowane jest w ramach strategii dystrybucji?
Poprawna odpowiedź: Współpraca z biurami podróży.

Pytanie 23: Wskaż obiekty hotelarskie, dla których ustalono trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
Poprawna odpowiedź: Domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe.

Pytanie 24: Który z instrumentów marketingu zastosował hotel umieszczając usługę "rent a car" w swojej ofercie?
Poprawna odpowiedź: Produkt.

Pytanie 25: W którym miejscu umieszczenie reklamy informującej o ofercie hotelu jest najmniej skuteczne?
Poprawna odpowiedź: W centrum miasta.

Pytanie 26: Rzeczą wniesioną do hotelu jest
Poprawna odpowiedź: bagaż gościa.

Pytanie 27: Do obsługi gości niepełnosprawnych należy wyposażyć recepcję w przynajmniej jedno stanowisko z ladą o wysokości nieprzekraczającej
Poprawna odpowiedź: 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm.

Pytanie 28: Działalność polegająca na udzielaniu gościny w celach zarobkowych to
Poprawna odpowiedź: hotelarstwo.

Pytanie 29: Czynny wypoczynek, wymagający przygotowania kondycyjnego, sprzętu i umiejętności, to turystyka
Poprawna odpowiedź: kwalifikowana.

Pytanie 30: W przypadku zagrożenia pożarowego, szybki dostęp do pokoi gości umożliwia
Poprawna odpowiedź: system klucza centralnego.

Pytanie 31: Który rodzaj sprzątania jednostki mieszkalnej stosuje pokojowa po wyjeździe gościa?
Poprawna odpowiedź: "Na czysto".

Pytanie 32: Do usług obligatoryjnie świadczonych w hotelu każdej kategorii nie zalicza się
Poprawna odpowiedź: sprzedaży lub udostępniania prasy codziennej.

Pytanie 33: Gość hotelowy, który wszedł do hotelu "prosto z ulicy", bez wcześniejszej rezerwacji, to
Poprawna odpowiedź: walk in.

Pytanie 34: Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w hotelu 2* jest wymagane
Poprawna odpowiedź: w całym obiekcie.

Pytanie 35: Hotel, który w okresach ferii i wakacji udostępnia bezpłatny wstęp na basen dzieciom z najuboższych rodzin, prowadzi działania marketingowe w zakresie
Poprawna odpowiedź: public relations.

Pytanie 36: Wielkość popytu na usługi hotelarskie nie zależy od
Poprawna odpowiedź: wzrostu liczby hoteli na danym terenie.

Pytanie 37: Brak stabilności władzy i napięcia społeczne w państwie spowodują
Poprawna odpowiedź: spadek popytu na usługi hotelarskie.

Pytanie 38: Skrót organizacji Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej to
Poprawna odpowiedź: HOTREC

Pytanie 39: W sytuacji, gdy w restauracji hotelowej gość oblał rękę gorącą zupą, należy w pierwszej kolejności
Poprawna odpowiedź: schładzać oparzone miejsce wodą.

Pytanie 40: Domy wycieczkowe to obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi oraz świadczące
Poprawna odpowiedź: minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów.

Pytanie 41: Gość hotelowy oddał klucze do pokoju i chce zapłacić za pobyt. W tej sytuacji recepcjonista przystąpi do realizacji procedury
Poprawna odpowiedź: check-out gościa indywidualnego.

Pytanie 42: Który dokument powinien wypełnić pracownik recepcji, przyjmując gościa do hotelu?
Poprawna odpowiedź: Kartę pobytu.

Pytanie 43: Stanowisko pracy recepcjonisty - concierge powinno być wyposażone przede wszystkim
Poprawna odpowiedź: w informatory.

Pytanie 44: Współpraca hotelu z agencją reklamową w celu zorganizowania kampanii reklamowej to działanie w ramach strategii

Poprawna odpowiedź: promocji.

Pytanie 45: Którą kwotę powinien zapłacić gość za skorzystanie z noclegu w terminie od 10 do 15 lipca, przy założeniu, że cena netto za pokój wynosi 100 zł, a stawka VAT 8%?
Poprawna odpowiedź: 540 zł

Pytanie 46: Obiekty z rozbudowanym zapleczem rekreacyjno-medycznym, biblioteką i świetlicą, oferujące zabiegi z wykorzystaniem m.in. wody i glonów morskich, to hotele
Poprawna odpowiedź: uzdrowiskowe.

Pytanie 47: Na podstawie danych w tabeli dotyczących instalacji i urządzeń technicznych wskaż, w którym hotelu wymagany jest awaryjny aparat prądotwórczy.
Poprawna odpowiedź: W hotelu 4*, który posiada 300 j.m.

Pytanie 48: Jak powinien zachować się recepcjonista, jeżeli klient jest zbyt ciekawski, wścibski?
Poprawna odpowiedź: Nie dać po sobie poznać, że gość go irytuje.

Pytanie 49: Którego z zestawów śniadaniowych powinni spodziewać się klienci, jeżeli biuro turystyczne zarezerwowało dla nich śniadania kontynentalne?
Poprawna odpowiedź: Pieczywo, masło, dżem lub miód, kawa lub herbata.

Pytanie 50: Ile wynosi stopień wykorzystania miejsc hotelowych w kwietniu, jeżeli hotel posiada 80 miejsc noclegowych, a w kwietniu sprzedano 600 miejsc?
Poprawna odpowiedź: 25%


Pytanie 1: Przedsiębiorca zgłasza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wypełniając formularz
Poprawna odpowiedź: ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej.

Pytanie 2: Nadzór bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawuje
Poprawna odpowiedź: Komisja Nadzoru Finansowego.

Pytanie 3: Kodeks pracy nie przewiduje możliwości rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej
Poprawna odpowiedź: na czas wykonania określonej pracy.

Pytanie 4: Papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela tego papieru wartościowego i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, jest
Poprawna odpowiedź: obligacja.

Pytanie 5: Jeżeli hurtownia kupuje segregatory w cenie 15 zł/szt., a sprzedaje je po 18 zł/szt., to realizuje marżę w wysokości
Poprawna odpowiedź: 20% ceny zakupu.

Pytanie 6: Źródłem dochodu gminy jest
Poprawna odpowiedź: podatek od nieruchomości.

Pytanie 7: Na podstawie zamieszczonego fragmentu faktury wskaż kwotę, jaka powinna być wpisana w polu Wartość brutto.
Poprawna odpowiedź: 246,00 zł

Pytanie 8: W związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy
Poprawna odpowiedź: niezwłocznie.

Pytanie 9: Kasjer, sporządzając raport kasowy za okres od 01.04.2014 do 10.04.2014 r., w polu stan kasy obecny powinien wpisać kwotę
Poprawna odpowiedź: 1 500,00 zł

Pytanie 10: Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że najlepszy wynik finansowy w 2013 r. osiągnęło przedsiębiorstwo
Poprawna odpowiedź: Beta.

Pytanie 11: Przedsiębiorca, który chce uregulować zobowiązanie wobec dostawców środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, powinien sporządzić
Poprawna odpowiedź: polecenie przelewu.

Pytanie 12: Z analizy zamieszczonego dokumentu wynika, że
Poprawna odpowiedź: Anna Nowak pobrała zaliczkę na zakup materiałów biurowych.

Pytanie 13: Z okresową zmiennością cyklów produkcyjnych w rolnictwie jest związane bezrobocie
Poprawna odpowiedź: sezonowe.

Pytanie 14: Do podatków pośrednich zaliczany jest
Poprawna odpowiedź: podatek od towarów i usług.

Pytanie 15: W sklepie z artykułami biurowymi przeprowadzono inwentaryzację, której wynik przedstawiono w zamieszczonej tabeli. Różnice inwentaryzacyjne dotyczą
Poprawna odpowiedź: niedoboru ołówków, niedoboru zeszytów oraz nadwyżki długopisów.

Pytanie 16: Zgodnie z zamieszczonymi przepisami Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na dwumiesięczny okres próbny wynosi
Poprawna odpowiedź: jeden tydzień.

Pytanie 17: Wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na
Poprawna odpowiedź: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Pytanie 18: Pracodawca nie może potrącać z wynagrodzenia pracownika bez jego pisemnej zgody
Poprawna odpowiedź: składek członkowskich z tytułu przynależności do związku zawodowego.

Pytanie 19: W gospodarce centralnie sterowanej
Poprawna odpowiedź: decyzje gospodarcze podejmują władze państwowe.

Pytanie 20: Na podstawie danych zamieszczonych w zestawieniu można stwierdzić, że w styczniu 2012 roku najtrudniej było znaleźć pracę mieszkańcom województw
Poprawna odpowiedź: warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

 
     

Gość

Wysłany: Wto 24 Cze, 2014 11:18   

uhuhu raczej zdałam :):):):)

 
     

kasztanek


Dołączył: 16 Gru 2021
Posty: 475

Wysłany: Czw 10 Mar, 2022 19:26   

Dla mnie z tego wszystkiego to najważniejsza jest kawa, która również powyżej została wymieniona i ja raczej nie wyobrażam sobie bez niej dnia. Muszę dodać, że również całkiem niedawno kupiłem sobie ciekawe akcesoria od https://www.nespresso.com...essories/vertuo i dla każdego kawosza na pewno będą one przydatne.
 
     

FrankJScott


Dołączył: 01 Lis 2022
Posty: 810

Wysłany: Pon 07 Lis, 2022 21:55   

In reply to the people talking about heat pump repairs near me, central heating installation, ac plumbing, affordable hvac, mini split installation, ac and heating, I highly recommend this awesome air quality service url or heating air conditioning near me, bruening heating and air, heating technician, bills plumbing and heating, heating and air near me, hvac repair, on top of this updated air quality service blog and don't forget my guy heating and air, wilsons home heating, patricks heating and cooling, best heating and air conditioning companies near me, payne heating and cooling, bloomingdale heating and air, on top of this top rated cooling service link which is also great. also have a look at this useful air quality service details and don't forget affordable hvac, residential hvac contractors near me, heating and air near me, oil boiler repairs near me, commercial hvac contractors near me, emergency hvac, and don't forget this recommended heating service forum alongside all hvac specialist, heating and ac, emergency heating repair, best heating and cooling near me, comfort solutions heating and cooling, heating and cooling systems for homes, as well as great air quality service advice which is also worth a look. i also suggest this best heating service tips alongside all heat and air, local hvac companies, mini split maintenance, anytime heating and cooling, bud anderson heating and cooling, heat pump repairs, alongside all this excellent air quality service info on top of heating and cooling installation, ducted mini split installation, heating service near me, central heating and air, new heating and cooling system, comfort solutions heating and cooling, alongside all high rated cooling service url on top of central heating installers near me, bel red heating, hvac guy, commercial boiler repair, best heating and cooling systems, ac repair company near me, which is also great. finally, have a look at this useful cooling service tips with boiler replacement, heating and cooling repair services near me, split heating system, waggoners heat and air, heating and cooling repair near me, champion heating and air, for good measure.

[ Dodano: Czw 08 Gru, 2022 08:47 ]
for the person inquiring about injury lawyer, personal injury lawyer slip and fall, dog bite personal injury, louisville injury attorney, boohoff law firm, serious injury lawyer, I highly recommend this great injury lawyer url or lincoln financial group insurance, female personal injury lawyer, melville car accident attorneys, car accidents attorney manhattan, first insurance funding pay online, best personal injury lawyer long island, on top of this new injury lawyer site on top of criminal injury lawyers, lincoln life financial, best injury lawyers, accident and injury attorney, miami injury lawyers, dallas injury attorney, and don't forget this recommended injury attorney site which is also great. also have a look at this top rated injury lawyer advice as well as louisville injury lawyers, personal injury lawyer queens, new port richey car accident lawyer, personal injury attorney long beach, bronx slip and fall lawyer, local injury lawyers, not to mention this useful injury attorney forum not to mention personal injury assault lawyer, statefarm car loan, orlando injury lawyer, finance buzz car insurance, bronx bicycle accidents lawyer, top injury attorney, alongside all best injury lawyer url which is also worth a look. i also suggest this excellent injury attorney details on top of cheap car finance with insurance, serious injury lawyer, united finance insurance, new port richey personal injury attorney, personal injury car accident attorney, insurance agency loans, not to mention this great injury attorney site and don't forget orlando injury lawyer, san antonio injury attorney, finance and insurance, personal injury lawyer white plains, austin injury lawyers, attorney injury lawyers, alongside all high rated injury lawyer advice not to mention accident injury lawyer, cheap car finance with insurance, injury lawyer queens, carrollwood injury lawyer, biggest personal injury law firms, lexington personal injury attorney, which is also great. finally, have a look at this new injury lawyer info with bronx bicycle accidents lawyer, new port richey injury lawyer, best personal injury law firm, property damage lawyer car accident, the best personal injury lawyers, manhattan car accident lawyers, for good measure.

[ Dodano: Czw 15 Gru, 2022 19:16 ]
for the man talking about service express hvac, advanced heating, ductwork replacement, heating and cooling systems, rheem heating and cooling, heating and cooling air conditioner, I highly suggest this top rated heating services info or plumbing & heating near me, affordable plumbing and heating, gas boiler engineer near me, central heating repairs, heating plumbing near me, abc heating and air conditioning, and don't forget this awesome indoor air quality services site as well as wilsons home heating, gunthers heating and air, heating forced air, all seasons heating and air, boiler maintenance, all star heating, on top of this great indoor air quality services blog which is also great. also have a look at this top cooling services link alongside all heating and cooling repair, smith plumbing and heating, j and j heating and air, 24 hour heating repair near me, bruening heating and air, best hvac repair near me, on top of this great cooling services forum as well as star heating and cooling, hydronic radiant floor heating system, aksarben heating and air, heating and cooling service near me, liberty plumbing and heating, scott's heating and cooling, on top of great cooling services site which is also worth a look. i also suggest this best heating services site and don't forget home comfort heating and cooling, heating cooling near me, rheem heating and cooling, northwind heating, heating and ac near me, d and g boiler care, as well as this new cooling services advice and don't forget gills plumbing, old york heating and cooling, heat care, cool care heating and air, 24 hour heating repair near me, sears heating and air conditioning, and don't forget high rated indoor air quality services details alongside all tri county heating and cooling, boiler care, comfort solutions heating and cooling, 24 hour hvac near me, moore heating and cooling, furnace maintenance, which is also great. finally, have a look at this updated indoor air quality services forum with home radiator repair, plumbing heating and cooling near me, day and night heating and cooling, hvac tune up near me, home comfort heating, oil boiler installation, for good measure.
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak  - opowiadania