Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu egzamin a65 zadania
Autor Wiadomość

Asia245 


Dołączyła: 02 Sty 2018
Posty: 8
Skąd: Grębków

Wysłany: Wto 12 Cze, 2018 14:32   egzamin a65 zadania

Kto pomoże rozwiązać:
1.Przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z osobą fizyczną, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2 300,00 zł brutto. Dla zleceniobiorcy zawarta umowa stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?
2.Mariola Mercik (lat 27) od stycznia do listopada br. przebywała na zwolnieniach lekarskich łącznie przez 35 dni. Za okres od 6 do 10 listopada br. dostarczyła kolejne zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (angina, zalecona kuracja domowa). Oblicz wysokość zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownicy za listopad, jeżeli podstawa wymiaru świadczenia wynosi 6 000,00 zł.
3.Importer paliwa sprzedał w maju 2017 roku 50 000 litrów oleju napędowego. Jaką kwotę akcyzy zapłaci sprzedawca, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, a stawka akcyzy na 1 000 litrów wynosi 1 171,00 zł?
4.24-letni student dziennikarstwa zawarł z wydawnictwem umowę o dzieło z przeniesieniem na nie prawa autorskiego dotyczącego powstałego utworu. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla wykonawcy dzieła, jeżeli wynagrodzenie ustalono na kwotę 2 000,00 zł brutto?
5.Importer paliwa sprzedał w maju 2017 roku 50 000 litrów oleju napędowego. Jaką kwotę akcyzy zapłaci sprzedawca, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, a stawka akcyzy na 1 000 litrów wynosi 1 171,00 zł?
6.Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Od organu podatkowego otrzymał decyzję z wymiarem podatku w kwocie 500,00 zł miesięcznie. W dniu 10 marca 2017 r. zapłacił za siebie składki na:
– ubezpieczenia społeczne 812,61 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne (9%) 297,28 zł, w tym ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) 255,99 zł,
– Fundusz Pracy 62,67 zł.
Którą kwotę podatku zapłacił Jan Nowak do urzędu skarbowego za marzec 2017 r.?
7.Pracownica, która urodziła dziecko, uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 12 października 2016 r. i nie złożyła wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Ile wyniesie zasiłek macierzyński za październik 2016 r., jeżeli podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 2 580,00 zł?
8.Janusz Cichy rozpoczął działalność gospodarczą 01.09.2016 r., która jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń. Ustal kwotę składki na Fundusz Pracy przedsiębiorcy za wrzesień 2016 r., jeżeli przysługuje mu ulgowa podstawa do ubezpieczeń społecznych w wymiarze 555,00 zł.
9.Przedsiębiorstwo podpisało z osobą fizyczną, niebędącą jego pracownikiem, umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, ustalając wynagrodzenie w wysokości 4 000,00 zł brutto. Wykonawca dzieła nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Ile wyniesie kwota do wypłaty z tytułu wykonania dzieła?
10.Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z emerytem na kwotę 1 800,00 zł, dla którego ta umowa stanowi jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Emeryt nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę?
11.Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia ze studentem w wieku 22 lat niebędącym jego pracownikiem, na kwotę 110 zł brutto. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym?
12.Podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej zgodnie z decyzją organu podatkowego ma ustaloną miesięczną stawkę podatku dochodowego w wysokości 350 zł. W dniu 10 marca 2016 r. zapłacił za siebie:
– składki na ubezpieczenia społeczne: 772,96 zł,
– składkę na ubezpieczenie zdrowotne 9%: 288,95 zł (ubezpieczenie zdrowotne 7,75%: 248,82 zł),
– Fundusz Pracy 59,61 zł.
Ustal wysokość podatku w formie karty podatkowej, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego za marzec 2016 r.
13.Z osobą, z którą przedsiębiorca nie pozostaje w stosunku pracy zawarto umowę o dzieło na kwotę brutto 4 000,00 zł. Ile wyniesie kwota zaliczki na podatek dochodowy od umowy o dzieło, przy założeniu 20% kosztów uzyskania przychodu?
14.Przedsiębiorstwo zatrudniło osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2 200,00 zł brutto. Jest to jedyne źródło dochodów zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę?
15.Osoba fizyczna w marcu 2016 r. osiągnęła przychody w wysokości 15 772,96 zł, objęte 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 10 marca 2016 r. zapłaciła składki na:
– ubezpieczenia społeczne: 772,96 zł,
– Fundusz Pracy: 59,61 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne 9%: 288,95 zł (ubezpieczenie zdrowotne 7,75%: 248,82 zł).
Ile wyniósł podatek do zapłaty za marzec 2016 r.?
16.Jan Kruk nabył w kwietniu bieżącego roku prawo do zasiłku chorobowego. W okresie od 10 do 15 kwietnia przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby (grypa). Podstawa wymiaru świadczenia, ustalona w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy wynosi 5 400,00 zł. Oblicz wysokość zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownikowi.
17.Spółka handlowa zawarła z osobą fizyczną umowę o dzieło na wykonanie kasetonu reklamowego wraz z przeniesieniem praw autorskich na kwotę 4 000,00 zł. Wykonawca dzieła nie pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym. Ustal kwotę wynagrodzenia do wypłaty z tytułu zawartej umowy o dzieło.
18.Zleceniodawca podpisał umowę zlecenia ze studentem w wieku 21 lat na kwotę 3 000,00 zł brutto. Ile wyniesie kwota do wypłaty, jeżeli koszty uzyskania przychodu wynoszą 600,00 zł, a student nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami?
19.Przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z uczniem III klasy technikum, ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 100,00 zł. Oblicz wysokość podatku, który zostanie wpłacony do urzędu skarbowego, jeżeli do rozliczania umowy podlegającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodu?
20.Z osobą, z którą przedsiębiorca nie pozostaje w stosunku pracy zawarto umowę o dzieło na kwotę brutto 5 000,00 zł. Ile wyniesie kwota zaliczki na podatek dochodowy od umowy o dzieło, przy założeniu 20% kosztów uzyskania przychodu?
21.Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu wypadku przy pracy od 01.06.2015 r. do 15.06.2015 r. Jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obliczone z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosiło 3 000,00 zł. Ile wyniesie kwota zasiłku chorobowego brutto pracownika za czerwiec 2015 r.?
22.Państwo Alina i Ryszard Kowalscy składają wspólne zeznanie podatkowe. Za 2014 r. ich wspólny dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 100 002,80 zł. Ile wynosi podstawa opodatkowania wykazana w formularzu PIT?
23.Osoba fizyczna w marcu 2015 r. osiągnęła przychody w wysokości 2 757,76 zł, objęte 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 10 marca 2015 r. zapłaciła składki na:
– ubezpieczenia społeczne – 757,76 zł,
– Fundusz Pracy – 58,20 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne – 279,41 zł.
Ile wyniesie podstawa opodatkowania za marzec 2015 r.?
24.Przedsiębiorstwo handlowe importujące paliwa, sprzedało w czerwcu 2015 r. 10 000 litrów oleju napędowego. Jaką kwotę akcyzy zapłaci przedsiębiorstwo w czerwcu 2015 r., jeżeli
– nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy,
– stawka akcyzy na 1 000 litrów wynosi 1 171,00 zł?
25.Z osobą, z którą przedsiębiorca nie pozostaje w stosunku pracy, zawarto umowę o dzieło na kwotę brutto 3 000,00 zł. Ile wyniesie kwota do wypłaty wykonawcy dzieła przy założeniu 50% kosztów uzyskania przychodu i 18% podatku dochodowego?
26.Pracodawca dokonał rozliczenia zasiłku chorobowego pracownika w wysokości 3 000,00 zł, potrącając zaliczkę na podatek dochodowy. Która kwota stanowi zaliczkę na podatek, przy założeniu, że stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18% i ulga podatkowa 46,33 zł?
27.Spółka zatrudniająca w ciągu roku 18 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 pracowników na 1/2 etatu, dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w roku 2014 wynosił 1 093,93 zł. Kwota podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2014 wyniosła.
28.Pracownica uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 21.04.2015 r. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota 2 100 zł. Pracownica nie wniosła o dodatkowy urlop macierzyński oraz rodzicielski. Pracodawca powinien wypłacić pracownicy zasiłek macierzyński obliczony na dzień 30.04.2015 r. w wysokości
29.W dniu 30.01.2014 r. podatnik zapłacił podatek dochodowy, którego termin upłynął 20.01.2014 r. Ile wyniosą odsetki od zaległości podatkowej wynoszącej 7 300 zł, jeżeli odsetki od zaległości podatkowych wynoszą rocznie 10%?
30.Oblicz kwotę podatku akcyzowego dla importowanego samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 2 000 cm3, jeżeli nie mają zastosowania przepisy o zwolnieniu podatkiem akcyzowym, stawka podatku na samochód osobowy o pojemności powyżej 2 000 cm3 wynosi 18,6%, wartość celna samochodu pochodzącego z importu wynosi 50 000 zł, a cło 5 000,00 zł, zaś średnia cena rynkowa samochodu 54 500,00 zł.
31.Oblicz kwotę podatku za luty 2014 roku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, rozliczającej się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, odprowadzoną do urzędu skarbowego, jeżeli przychód z działalności opodatkowany stawką 3% wynosi 1 0716,99 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne w dniu 10.02.2014 r. w kwocie 716,99 zł, zapłacono składkę na ubezpieczanie zdrowotne 270,40 zł (7,75% – 232,85 zł), oraz składkę na fundusz pracy 55,07 zł.
32.Pan Arkadiusz za 2013 r. uzyskał dochód (przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 30 001,80 zł. Składka zdrowotna do odliczenia od podatku dochodowego wyniosła 3 500,00 zł. Pan Arkadiusz powinien wykazać w formularzu PIT 37 za rok 2013 podstawę opodatkowania w wysokości
33.Pani Laura wykonała w maju 2014 r. na podstawie umowy o dzieło wzór użytkowy i przeniosła prawo do tego wzoru na zamawiającego. Przysługiwały jej zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Z zamawiającym nie łączył ją stosunek pracy. Przychód z umowy wyniósł 4 000,00 zł. Pani Laura nie złożyła wniosku zamawiającemu o ograniczeniu zryczałtowanych kosztów. Ile wyniosła kwota podatku dochodowego od tej umowy?
34.Pan Tomasz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 2 000,00 zł. Dodatkowo wykonuje pracę w innej firmie na podstawie umowy zlecenia, z której osiąga przychód 1 000,00 zł miesięcznie. Nie wyraża zgody na dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia. Jaka jest należna kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu od umowy zlecenia?
35.Ile wynosi podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym z przychodu uzyskanego z drugiej umowy zlecenia w kwocie 3 000,00 zł, zawartej w tym samym okresie, co pierwsza umowa zlecenia z innym zleceniodawcą, jeżeli zleceniobiorca nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tej umowy i mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów 20%?
36.U pracodawcy, jako płatnika składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
w miesiącu maju 2014 r. wykonują pracę następujące osoby:
– pani Anna na umowę o pracę, wynagrodzenie brutto 2 500,00 zł,
– pan Kazimierz na umowę o pracę, wynagrodzenie brutto 1 000,00 zł,
– pani Zofia, dorosła córka właściciela, na umowę o pracę, wynagrodzenie brutto 3 000,00 zł,
– pan Adam na umowę zlecenie, jako jedyny tytuł do ubezpieczeń kwota na umowie 500,00 zł.
Wskaż składkę na FGŚP, którą należy zapłacić do ZUS od wyżej wymienionych osób.
37.Pracownik zatrudniony na umowę o pracę od 01.03.2014 r. uległ wypadkowi w czasie wykonywania pracy dnia 03.03.2014 r., złożył zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA od 03.03.2014 r. do 12.03.2014 r. tj. 10 dni. Pracodawca sporządził protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wypadek nie powstał z winy pracownika, który przestrzegał przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. Pracownik był trzeźwy i nie był pod wpływem środków odurzających ani psychotropowych. Wypadek został uznany przez ZUS. Wynagrodzenie pracownika wynikające z umowy pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez ubezpieczonego wynosi 3 000,00 złotych.
38.Za wykonanie dzieła ustalono przychód ogółem w wysokości 2 500,00 zł. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%. Umowa o dzieło nie została zawarta z pracodawcą, z którym wykonujący dzieło miał nawiązany stosunek pracy. Podatek dochodowy, ustalony według stawki 18%, wyniesie
39.Pracownica uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 18.01.2013 r. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota 3 000 zł. Pracodawca powinien wypłacić pracownicy zasiłek macierzyński obliczony na dzień 31.01.2013 r. w wysokości
40.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca indywidualny obliczył składkę na Fundusz Pracy wg stawki 2,45% liczonej od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wynoszącego 3 500 zł. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi kwota

 
     

ania4567 


Dołączyła: 11 Sty 2018
Posty: 8

Wysłany: Sro 13 Cze, 2018 20:00   

1. 2300 x 13,71 % = 315,33
3. 50 000: 1000 = 50 x1171 = 58550

 
     

gocha90 


Dołączyła: 05 Sty 2016
Posty: 51

Wysłany: Sro 13 Cze, 2018 20:45   

1.Przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z osobą fizyczną, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2 300,00 zł brutto. Dla zleceniobiorcy zawarta umowa stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym? 2300 * 11,26% =258,98
2.Mariola Mercik (lat 27) od stycznia do listopada br. przebywała na zwolnieniach lekarskich łącznie przez 35 dni. Za okres od 6 do 10 listopada br. dostarczyła kolejne zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (angina, zalecona kuracja domowa). Oblicz wysokość zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownicy za listopad, jeżeli podstawa wymiaru świadczenia wynosi 6 000,00 zł.
(6000 *80%) :30 dni = 160 zł/dzień
160*5dni=800 zł
3.Importer paliwa sprzedał w maju 2017 roku 50 000 litrów oleju napędowego. Jaką kwotę akcyzy zapłaci sprzedawca, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, a stawka akcyzy na 1 000 litrów wynosi 1 171,00 zł?
500000:1000= 50
50* 1171,00=58550
4.24-letni student dziennikarstwa zawarł z wydawnictwem umowę o dzieło z przeniesieniem na nie prawa autorskiego dotyczącego powstałego utworu. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla wykonawcy dzieła, jeżeli wynagrodzenie ustalono na kwotę 2 000,00 zł brutto?
kup - 2000*50% = 1000
2000-1000= 1000 - podstawa opodatkowania
1000*18%= 180 podatek dochodowy
2000-180=1820 zł do wypłaty
5.Importer paliwa sprzedał w maju 2017 roku 50 000 litrów oleju napędowego. Jaką kwotę akcyzy zapłaci sprzedawca, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, a stawka akcyzy na 1 000 litrów wynosi 1 171,00 zł? było

6.Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Od organu podatkowego otrzymał decyzję z wymiarem podatku w kwocie 500,00 zł miesięcznie. W dniu 10 marca 2017 r. zapłacił za siebie składki na:
– ubezpieczenia społeczne 812,61 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne (9%) 297,28 zł, w tym ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) 255,99 zł,
– Fundusz Pracy 62,67 zł.
Którą kwotę podatku zapłacił Jan Nowak do urzędu skarbowego za marzec 2017 r.?
500 zł - zdrowotne 7,75% -255,99=244,01= 244 bo podatek do pełnej złotówki

[ Dodano: Sro 13 Cze, 2018 20:59 ]
7.Pracownica, która urodziła dziecko, uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 12 października 2016 r. i nie złożyła wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Ile wyniesie zasiłek macierzyński za październik 2016 r., jeżeli podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 2 580,00 zł?
2580:30 dni = 86zł za dzień
20dni *86=1720 zł

8.Janusz Cichy rozpoczął działalność gospodarczą 01.09.2016 r., która jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń. Ustal kwotę składki na Fundusz Pracy przedsiębiorcy za wrzesień 2016 r., jeżeli przysługuje mu ulgowa podstawa do ubezpieczeń społecznych w wymiarze 555,00 zł.
Chyba nie płaci FP
9.Przedsiębiorstwo podpisało z osobą fizyczną, niebędącą jego pracownikiem, umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, ustalając wynagrodzenie w wysokości 4 000,00 zł brutto. Wykonawca dzieła nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Ile wyniesie kwota do wypłaty z tytułu wykonania dzieła?
4000*50%= 2000 koszty uzyskania przychodu
4000-2000= 2000 podstawa opodatkowania
2000*18%=360zł
4000-360=3640 zł do wypłaty

10.Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z emerytem na kwotę 1 800,00 zł, dla którego ta umowa stanowi jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Emeryt nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę? Emerytalne 9.76% + 1,5% rentowe=11,26%
1800*11,26% =202,68 zł
11.Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia ze studentem w wieku 22 lat niebędącym jego pracownikiem, na kwotę 110 zł brutto. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym?
110*18%=19,80 =20 zł podatek dochodowy
110-20=90 zł do wypłaty

12.Podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej zgodnie z decyzją organu podatkowego ma ustaloną miesięczną stawkę podatku dochodowego w wysokości 350 zł. W dniu 10 marca 2016 r. zapłacił za siebie:
– składki na ubezpieczenia społeczne: 772,96 zł,
– składkę na ubezpieczenie zdrowotne 9%: 288,95 zł (ubezpieczenie zdrowotne 7,75%: 248,82 zł),
– Fundusz Pracy 59,61 zł.
Ustal wysokość podatku w formie karty podatkowej, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego za marzec 2016 r.
350-248,82=101,18=101 zł
13.Z osobą, z którą przedsiębiorca nie pozostaje w stosunku pracy zawarto umowę o dzieło na kwotę brutto 4 000,00 zł. Ile wyniesie kwota zaliczki na podatek dochodowy od umowy o dzieło, przy założeniu 20% kosztów uzyskania przychodu?
4000*20%=800 zł kup
4000-800=3200 podstawa opodatkowania
3200*18%=576 podatek dochodowy
14.Przedsiębiorstwo zatrudniło osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2 200,00 zł brutto. Jest to jedyne źródło dochodów zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę? 2200*11,26% = 247,72 zł

[ Dodano: Sro 13 Cze, 2018 21:09 ]
15.Osoba fizyczna w marcu 2016 r. osiągnęła przychody w wysokości 15 772,96 zł, objęte 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 10 marca 2016 r. zapłaciła składki na:
– ubezpieczenia społeczne: 772,96 zł,
– Fundusz Pracy: 59,61 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne 9%: 288,95 zł (ubezpieczenie zdrowotne 7,75%: 248,82 zł).
Ile wyniósł podatek do zapłaty za marzec 2016 r.?
15772,96 – społeczne- 772,96= 15000
15000 * 3%=450zł
450-248,82=201,18=201
16.Jan Kruk nabył w kwietniu bieżącego roku prawo do zasiłku chorobowego. W okresie od 10 do 15 kwietnia przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby (grypa). Podstawa wymiaru świadczenia, ustalona w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy wynosi 5 400,00 zł. Oblicz wysokość zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownikowi.
(5400*80%) :30 dni = 144 zł/dzień
144*6 dni= 864

17.Spółka handlowa zawarła z osobą fizyczną umowę o dzieło na wykonanie kasetonu reklamowego wraz z przeniesieniem praw autorskich na kwotę 4 000,00 zł. Wykonawca dzieła nie pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym. Ustal kwotę wynagrodzenia do wypłaty z tytułu zawartej umowy o dzieło. Było podobne

18.Zleceniodawca podpisał umowę zlecenia ze studentem w wieku 21 lat na kwotę 3 000,00 zł brutto. Ile wyniesie kwota do wypłaty, jeżeli koszty uzyskania przychodu wynoszą 600,00 zł, a student nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami?
3000-600=2400 podstawa opodatkowania
2400*18%=432 podatek
3000-432=2568 zł do wypłaty

19.Przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z uczniem III klasy technikum, ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 100,00 zł. Oblicz wysokość podatku, który zostanie wpłacony do urzędu skarbowego, jeżeli do rozliczania umowy podlegającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodu?
100 * 18%=18 zł podatek

20.Z osobą, z którą przedsiębiorca nie pozostaje w stosunku pracy zawarto umowę o dzieło na kwotę brutto 5 000,00 zł. Ile wyniesie kwota zaliczki na podatek dochodowy od umowy o dzieło, przy założeniu 20% kosztów uzyskania przychodu?
5000*20% = 1000 zł kup
5000-1000=4000 podstawa opodatkowania
4000*18%=720 zaliczka na podatek dochodowy

21.Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu wypadku przy pracy od 01.06.2015 r. do 15.06.2015 r. Jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obliczone z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosiło 3 000,00 zł. Ile wyniesie kwota zasiłku chorobowego brutto pracownika za czerwiec 2015 r.?
Wypadek przy pracy czyli 100% wynagrodzenia
3000:30 dni= 100 zł/dzień
100*15 dni=1500 zł

[ Dodano: Sro 13 Cze, 2018 21:38 ]
22.Państwo Alina i Ryszard Kowalscy składają wspólne zeznanie podatkowe. Za 2014 r. ich wspólny dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 100 002,80 zł. Ile wynosi podstawa opodatkowania wykazana w formularzu PIT?
Tego nie umiem – ale chyba 100002,80

23.Osoba fizyczna w marcu 2015 r. osiągnęła przychody w wysokości 2 757,76 zł, objęte 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 10 marca 2015 r. zapłaciła składki na:
– ubezpieczenia społeczne – 757,76 zł,
– Fundusz Pracy – 58,20 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne – 279,41 zł.
Ile wyniesie podstawa opodatkowania za marzec 2015 r.?
2757,76 – 757,76= 2000 – podstawa opodatkowania?

24.Przedsiębiorstwo handlowe importujące paliwa, sprzedało w czerwcu 2015 r. 10 000 litrów oleju napędowego. Jaką kwotę akcyzy zapłaci przedsiębiorstwo w czerwcu 2015 r., jeżeli
– nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy,
– stawka akcyzy na 1 000 litrów wynosi 1 171,00 zł?
10000:1000=10
10*1171=11710 zł

25.Z osobą, z którą przedsiębiorca nie pozostaje w stosunku pracy, zawarto umowę o dzieło na kwotę brutto 3 000,00 zł. Ile wyniesie kwota do wypłaty wykonawcy dzieła przy założeniu 50% kosztów uzyskania przychodu i 18% podatku dochodowego? Takie też było podobne, to sobie poradzisz.

26.Pracodawca dokonał rozliczenia zasiłku chorobowego pracownika w wysokości 3 000,00 zł, potrącając zaliczkę na podatek dochodowy. Która kwota stanowi zaliczkę na podatek, przy założeniu, że stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18% i ulga podatkowa 46,33 zł?
3000*18%=540 540-46,33=493,67=494 zł ?
27.Spółka zatrudniająca w ciągu roku 18 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 pracowników na 1/2 etatu, dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w roku 2014 wynosił 1 093,93 zł. Kwota podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2014 wyniosła.
18 + 4*1/2 = 20 pracowników
20-1093,93=21878,60 zł

28.Pracownica uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 21.04.2015 r. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota 2 100 zł. Pracownica nie wniosła o dodatkowy urlop macierzyński oraz rodzicielski. Pracodawca powinien wypłacić pracownicy zasiłek macierzyński obliczony na dzień 30.04.2015 r. w wysokości
2100:30 dni = 70 zł/dzień
70 zł* 10 dni=700 zł

29.W dniu 30.01.2014 r. podatnik zapłacił podatek dochodowy, którego termin upłynął 20.01.2014 r. Ile wyniosą odsetki od zaległości podatkowej wynoszącej 7 300 zł, jeżeli odsetki od zaległości podatkowych wynoszą rocznie 10%?
7300*10%=730
730:365 dni = 2 zł/dzień
2 zł*10 dni=20 zł odsetek

30.Oblicz kwotę podatku akcyzowego dla importowanego samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 2 000 cm3, jeżeli nie mają zastosowania przepisy o zwolnieniu podatkiem akcyzowym, stawka podatku na samochód osobowy o pojemności powyżej 2 000 cm3 wynosi 18,6%, wartość celna samochodu pochodzącego z importu wynosi 50 000 zł, a cło 5 000,00 zł, zaś średnia cena rynkowa samochodu 54 500,00 zł.
50000+5000=55000 zł
55000*18,6%=10230 zł podatku akcyzowego

31.Oblicz kwotę podatku za luty 2014 roku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, rozliczającej się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, odprowadzoną do urzędu skarbowego, jeżeli przychód z działalności opodatkowany stawką 3% wynosi 1 0716,99 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne w dniu 10.02.2014 r. w kwocie 716,99 zł, zapłacono składkę na ubezpieczanie zdrowotne 270,40 zł (7,75% – 232,85 zł), oraz składkę na fundusz pracy 55,07 zł.
10716,99-716,99=10000 10000*3%=300zł
300-232,85=67,15=67 zł podatku

32.Pan Arkadiusz za 2013 r. uzyskał dochód (przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 30 001,80 zł. Składka zdrowotna do odliczenia od podatku dochodowego wyniosła 3 500,00 zł. Pan Arkadiusz powinien wykazać w formularzu PIT 37 za rok 2013 podstawę opodatkowania w wysokości
30 001,80 ?

33.Pani Laura wykonała w maju 2014 r. na podstawie umowy o dzieło wzór użytkowy i przeniosła prawo do tego wzoru na zamawiającego. Przysługiwały jej zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Z zamawiającym nie łączył ją stosunek pracy. Przychód z umowy wyniósł 4 000,00 zł. Pani Laura nie złożyła wniosku zamawiającemu o ograniczeniu zryczałtowanych kosztów. Ile wyniosła kwota podatku dochodowego od tej umowy?
Takie też było kup 50%
34.Pan Tomasz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 2 000,00 zł. Dodatkowo wykonuje pracę w innej firmie na podstawie umowy zlecenia, z której osiąga przychód 1 000,00 zł miesięcznie. Nie wyraża zgody na dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia. Jaka jest należna kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu od umowy zlecenia? 1000*9%=90zł

35.Ile wynosi podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym z przychodu uzyskanego z drugiej umowy zlecenia w kwocie 3 000,00 zł, zawartej w tym samym okresie, co pierwsza umowa zlecenia z innym zleceniodawcą, jeżeli zleceniobiorca nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tej umowy i mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów 20%?
3000*20%=600zł kup podstawa opodatkowania 3000-600=2400 zł

36.U pracodawcy, jako płatnika składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
w miesiącu maju 2014 r. wykonują pracę następujące osoby:
– pani Anna na umowę o pracę, wynagrodzenie brutto 2 500,00 zł,
– pan Kazimierz na umowę o pracę, wynagrodzenie brutto 1 000,00 zł,
– pani Zofia, dorosła córka właściciela, na umowę o pracę, wynagrodzenie brutto 3 000,00 zł,
– pan Adam na umowę zlecenie, jako jedyny tytuł do ubezpieczeń kwota na umowie 500,00 zł.
Wskaż składkę na FGŚP, którą należy zapłacić do ZUS od wyżej wymienionych osób.
2500+3000=5500 zł 5500 zł*,10%=5 zł ?

37.Pracownik zatrudniony na umowę o pracę od 01.03.2014 r. uległ wypadkowi w czasie wykonywania pracy dnia 03.03.2014 r., złożył zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA od 03.03.2014 r. do 12.03.2014 r. tj. 10 dni. Pracodawca sporządził protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wypadek nie powstał z winy pracownika, który przestrzegał przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. Pracownik był trzeźwy i nie był pod wpływem środków odurzających ani psychotropowych. Wypadek został uznany przez ZUS. Wynagrodzenie pracownika wynikające z umowy pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez ubezpieczonego wynosi 3 000,00 złotych.
Brak pytania?

38.Za wykonanie dzieła ustalono przychód ogółem w wysokości 2 500,00 zł. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%. Umowa o dzieło nie została zawarta z pracodawcą, z którym wykonujący dzieło miał nawiązany stosunek pracy. Podatek dochodowy, ustalony według stawki 18%, wyniesie
2500*20%= 500 zł kup 2500-500=2000 podstawa opodatkowania
200*18% = 360 podatek dochodowy

39.Pracownica uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 18.01.2013 r. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota 3 000 zł. Pracodawca powinien wypłacić pracownicy zasiłek macierzyński obliczony na dzień 31.01.2013 r. w wysokości
Jeśli nie złożyła dokumentów na cały rok to 100% 3000:30 dni = 100 zł 100 * 14dmi=1400 zł

40.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca indywidualny obliczył składkę na Fundusz Pracy wg stawki 2,45% liczonej od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wynoszącego 3 500 zł. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi kwota
3500*60% 2100
2100*2,45%51,45 zł ?

Tych pytań z pytajnikiem nie jestem pewna czy są dobrze.
 
     

madzulas 


Dołączyła: 30 Maj 2017
Posty: 1
Skąd: Piotrków Trybunalski

Wysłany: Sob 16 Cze, 2018 18:42   

Ma ktoś z Was odpowiedzi do zadań testowych z książki B. Padurek "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" cz. II stan na 1 października 2017?
 
     

gocha90 


Dołączyła: 05 Sty 2016
Posty: 51

Wysłany: Nie 17 Cze, 2018 21:07   

'Ja mam tylko kserówki z jakiejś starszej wersji. Ale jak masz jakieś problematyczne zadanie, to napisz tutaj, spróbujemy rozwiązać ;)
 
     

Ciekawa


Imiê: Ciekawa
Typ szko³y: fajny
Profil szko³y: ciekawy
Do³±czy³: dawno
Posty: 99
Sk±d: daleko

Wysłany:    


Testy teoretyczne CZERWIEC 2014 z rozwi±zaniami s± na stronie - sprawdz swój wynik egzaminu
www.testy.egzaminzawodowy.info

Arkusze praktyczne i przyk³adowe rozwi±zania zadañ s± na stronie
www.egzaminzawodowy.info

 
 

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak