Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Porozwiązujmy razem zadania do egzaminu teorytycznego?
Autor Wiadomość

oskar7373 


Pomógł: 19 razy
Wiek: 48
Dołączył: 27 Sty 2013
Posty: 848
Skąd: Pabianice

Wysłany: Sro 08 Cze, 2016 10:33   

natalia880 napisał/a:
1. Jaki będzie odpis wyrównawczy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok obrotowy?
POZYCJE/WARTOŚĆ NETTO W ZŁ
-Przychody z działalności gospodarczej / 280 000
-Koszty uzyskania przychodów / 130 000
-Podatek dochodowy zapłacony zaliczkowo w ciągu roku / 26000
-Odpis wyrównawczy podatku dochodowego / ?
(280 000 - 130 000)x19% - 26 000 = 2 500
2. Z wynagrodzenia brutto pracownika wynoszącego 2200 zł potrącono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,62 zł. Ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana do ZUS?
(2200-301,62)x9%= 170,85

3.Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w systemie akordu prostego z premią na podstawie następujących danych:
-wynagrodzenie za jednostkę wyrobu 10 zł/szt
-liczba wykonanych wyrobów zgodnie z normą jakościową 300szt
-premia regulaminowa 500zł
-dodatek za wysługę lat 400zł
(300x10)+500+400= 3000+500+400=3900

4.W rachunku do umowy zlecenia składka zdrowotna potrącona od przychodu ogółem zleceniobiorcy, który nie pozostaje w stosunku pracy ze zleceniodawcą wynosi:
-przychód ogółem zleceniobiorcy: 2000 zł
-koszty uzyskania przychodu 20%: 400 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne: 0 zł
-składka zdrowotna 7,75%: ?
-składka zdrowotna 9%: ? (2000x9%)= 180

5. Na podstawie danych oblicz ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy w spółce z o.o. za styczeń 2014 r:
PRZYCHODY I KOSZTY - WARTOŚĆ W ZŁ
-przychody ogółem w 2013 r - 480 000
-koszty uzyskania przychodów w 2013 r - 120 000
-przychody w styczniu 2014 - 50 000
-koszty uzyskania przychodów w styczniu 2014 r - 30 000
50 000 - 30 000 = 20 000 x 19% = 3800

6. Ile wynosi kwota składek na ubezpieczenia społeczne potrącona z wynagrodzenia brutto pracownika, obliczona wg stawki 13,71%
SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA - KWOTA W ZŁ
-wynagrodzenie za czas przepracowany - 1600
-wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - 400
-wynagrodzenie za czas choroby - 200
-wynagrodzenie brutto - 2 200
(1600+400)x13,71% = 274,20

[ Dodano: Wto 07 Cze, 2016 23:38 ]
7. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3200 zł. W miesiącu, dla którego wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, pracownik przepracował dodatkowo 10 godzin nadliczbowych przypadających w dni robocze, w porze dziennej. Wynagrodzenie brutto pracownika wyniesie:
[b]3200/160=20 zł/h
10h nadl = 10 x (2x20) = 400 - za godziny + dodatek za h.nadliczb.
razem: 3200+400= 3600
[/b]

8. W dniu 30.01.2014 podatnik zapłacił podatek dochodowy, którego termin upłynął 20.01.2014. Ile wyniosą odsetki od zaległości podatkowej wynoszącej 7300 zł, jeżeli odsetki od zaległości podatkowych wynoszą rocznie 10%?
7300x10%/365 = 2 zł za dzien opoznienia
10 dni opoznienia to 20 zł odsetek 
     

marylka55naw 


Dołączyła: 09 Mar 2013
Posty: 23
Skąd: Tomaszów Mazowiecki

Wysłany: Sro 08 Cze, 2016 14:18   

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w dni robocze w godzinach dziennych to 50% stawki godzinowej a nie 100% . Dlatego za godziny nadliczbowe w zadaniu 7 będzie 300zl a nie 400

 
     

evcia2202 


Dołączyła: 10 Kwi 2013
Posty: 17

Wysłany: Pią 10 Cze, 2016 09:35   

1. W przedsiębiorstwie handlowym kierownik działu sprzedaży jest wynagradzany w syst. czasowo-prowizyjnym. Miesięczne obroty sklepu wyniosły 50 000zł. Kierownik przepracował 168 h zgodnie z wymiarem czasu pracy. Oblicz wynagdrodzenie brutto pracownika w bieźącym miesiącu na podstawie danych:
Nazwa składnika wynagrodzenia- wartość:
Miesięczna płaca podstawowa- 2000 zł
Premia regulaminowa - 300 zł
Stawka prowizji - 1%
Dodatek za wysługę lat obliczany od płacy podstawowej - 5%


2.W rachunku od umowy zlecenia składka zdrowotna potrącona od przychodu ogółem zlecneniobiorcy, który nie pozostaje w stosunku pracy ze zleceniobiorcą, wynosi:
Przychód ogółem zleceniobiorcy - 2 000zł
Koszty uzyskania przychodu 20% - 400 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne - 0,00zł
Składka zdrowotna 7,75% - ?
Składka zdrowotna 9% - ?

3. Podstawą naliczenia składek na FP dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy jest co najmniej kwota:
a) 80% przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
b) 80% minimalnego wynagrodzenia za prace
c) minimalnego wynagrodzenia za prace
d) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

4. Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w systemie akordu prostego z premią na podstawie następujących danych:
-wynagrodzenie za jednostkę wyrobu 10 zł/szt
-liczba wykonanych wyrobów zgodnie z normą jakościową 300 szt
-premia regulaminowa 500zł
-dodatek za wysługę lat 400zł

5. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej który wybrał opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych wg skali progresywnej powinien dokonać rocznego rozliczenia z Urzedem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego w deklaracji o symbolu:
a) PIT 11
b) PIT 28
c) PIT 36
d) PIT 37

6. Jaki będzie odpis wyrównawczy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok obrotowy?
-Przychody z działalności gospodarczej - 280 000zł
-Koszty uzyskania przychodów - 130 000zł
-Podatek dochodowy zapłacony zaliczkowo w ciągu roku 26 000
-Odpis wyrównawczy podatku dochodowego - ?

7. W dniu 30.01.2014 r. podatnik zapłacił podatek dochodowy, którego termin upłynął 20.01.2014. Ile wyniosą odsetki od zaległości podatkowej wynoszącej 7300 zł, jeżeli odsetki od zaległości podatkowych wynoszą rocznie 10 %?

8. Za wynagrodzenie brutto pracownika wynoszącego 2 200 zł potrącono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,62 zł. Ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana do ZUS?

9. Na podstawie danych z listy płac oblicz kwote zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych wg stawki podatkowej 18 %, którą należy odprowadzić do Urzedu skarbowego:
-wynagrodzenie brutto- 3200zł
-składki ubezpieczeń społecznych - 438,72 zł
-KUP - 111,25 zł
-podstawa opodatkowania - 2650 zł
-składka ubezpieczenia zdrowotnego 9%- 248,52 zł
-składka ubezpieczenia zdrowotnego 7,75 %- 214 zł
-kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy- 46,33 zł

10. Ile wynosi kwota składek na ubezpieczenie społeczne potrącona z wynagrodzenia brutto pracownika obliczona wg stawki 13,71% .
-wynagrodzenie za czas przepracowany - 1600 zł
-wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - 400zł
-wynagrodzenie za czas choroby - 200zł
-wynagrodzenie brutto - 2200zł

11. Wysokość podstawowego rocznego odpisu na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, pracującego w warunkach szczególnie uciążliwych i w stosunku do którego nie orzeczono znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi:
a) 50,00 % przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
b) 37,5 % przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
c) 43,75% przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
d) 6,25 % przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

12. Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości wykazywanych w zestawieniu. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
-od budynków związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej 20zł/m2
-od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,80 zł/m2
-od budowli 2% wartości
Ile wyniesie roczna kwota podatku od wszytkich nieruchomości?
*Hala produkcyjna: 100000 zł, 300m2
*Budowla- oczyszczalnia ścieków: 30000zł, 100m2
*Grunt: 80000zł, 4000m2

13. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nie pozostaje w stosunku pracy ze zlecającym. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty:
-przychód ogółem- 3600zł
-KUP 50%- 1800zł
-podstawa opodatkowania- 1800zł
-należna zaliczka na podatek dochodowy do Urzedu Skarbowego 324zł
-do wypłaty- ....?

14.Na postawie danych oblicz ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy w spolce z o.o. za tyczeń 2014r:
Przychody ogółem w 2013 r - 480 000 zł
Koszty uzyskania przychodów w 2013 r- 120 000zł
Przychody w styczniu 2014 r- 50 000zł
Koszty uzykania przychodów w styczniu 2014 r- 30 000zl

15. Wynagrodznie zasadnicze pracownika wynosi 3200zł. W miesiacu dla ktorego wymiar czasu pracy wynosi 160 h, pracownik przepracował dodatkowo 10 h nadliczbowych przypadających w dni robocze w porze dziennej, Wynafrodzenie brutto pracownika wyniesie:
 
     

oskar7373 


Pomógł: 19 razy
Wiek: 48
Dołączył: 27 Sty 2013
Posty: 848
Skąd: Pabianice

Wysłany: Pią 10 Cze, 2016 10:43   

evcia2202 napisał/a:
1. W przedsiębiorstwie handlowym kierownik działu sprzedaży jest wynagradzany w syst. czasowo-prowizyjnym. Miesięczne obroty sklepu wyniosły 50 000zł. Kierownik przepracował 168 h zgodnie z wymiarem czasu pracy. Oblicz wynagdrodzenie brutto pracownika w bieźącym miesiącu na podstawie danych:
Nazwa składnika wynagrodzenia- wartość:
Miesięczna płaca podstawowa- 2000 zł
Premia regulaminowa - 300 zł
Stawka prowizji - 1% -> 500
Dodatek za wysługę lat obliczany od płacy podstawowej - 5% -> 100
Razem: 2000 + 300 +500 +100 = 2900,00

2.W rachunku od umowy zlecenia składka zdrowotna potrącona od przychodu ogółem zleceniobiorcy, który nie pozostaje w stosunku pracy ze zleceniobiorcą, wynosi:
Przychód ogółem zleceniobiorcy - 2 000zł
Koszty uzyskania przychodu 20% - 400 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne - 0,00zł
Składka zdrowotna 7,75% - ? -> 155,00
Składka zdrowotna 9% - ? -> 180,00

3. Podstawą naliczenia składek na FP dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy jest co najmniej kwota:
a) 80% przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
b) 80% minimalnego wynagrodzenia za prace
c) minimalnego wynagrodzenia za prace
d) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

4. Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w systemie akordu prostego z premią na podstawie następujących danych:
-wynagrodzenie za jednostkę wyrobu 10 zł/szt
-liczba wykonanych wyrobów zgodnie z normą jakościową 300 szt
-premia regulaminowa 500zł
-dodatek za wysługę lat 400zł
to juz chyba było wczesniej liczone.
300 szt x 10 zł/szt + 500 +400 = 3000 + 500+400 = 3900,00

5. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej który wybrał opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych wg skali progresywnej powinien dokonać rocznego rozliczenia z Urzedem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego w deklaracji o symbolu:
a) PIT 11
b) PIT 28
c) PIT 36
d) PIT 37

6. Jaki będzie odpis wyrównawczy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok obrotowy?
-Przychody z działalności gospodarczej - 280 000zł
-Koszty uzyskania przychodów - 130 000zł
-Podatek dochodowy zapłacony zaliczkowo w ciągu roku 26 000
-Odpis wyrównawczy podatku dochodowego - ?
było wcześniej liczone: (280 000-130 000)x19% - 26 000 = 28 500 - 26 000 = 2 500

7. W dniu 30.01.2014 r. podatnik zapłacił podatek dochodowy, którego termin upłynął 20.01.2014. Ile wyniosą odsetki od zaległości podatkowej wynoszącej 7300 zł, jeżeli odsetki od zaległości podatkowych wynoszą rocznie 10 %?

to tez było wszesniej liczone -> [7300x10%/365] x ilość dni opóźnienia -> 2 x 10 = 20,00

8. Za wynagrodzenie brutto pracownika wynoszącego 2 200 zł potrącono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,62 zł. Ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana do ZUS?
(2200-301,62)x9% = 170,85

9. Na podstawie danych z listy płac oblicz kwote zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych wg stawki podatkowej 18 %, którą należy odprowadzić do Urzedu skarbowego:
-wynagrodzenie brutto- 3200zł
-składki ubezpieczeń społecznych - 438,72 zł
-KUP - 111,25 zł
-podstawa opodatkowania - 2650 zł
-składka ubezpieczenia zdrowotnego 9%- 248,52 zł
-składka ubezpieczenia zdrowotnego 7,75 %- 214 zł
-kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy- 46,33 zł
(3200-438,72-111,25) = 2649,78 -> po zaokr. = 2650 x 18%-46,33 - 214 = 216,67 (po zaokr. 217,00)

10. Ile wynosi kwota składek na ubezpieczenie społeczne potrącona z wynagrodzenia brutto pracownika obliczona wg stawki 13,71% .
-wynagrodzenie za czas przepracowany - 1600 zł -> tak
-wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - 400zł -> tak
-wynagrodzenie za czas choroby - 200zł -> nie
-wynagrodzenie brutto - 2200zł
(1600+400)x13,71% = 274,20

11. Wysokość podstawowego rocznego odpisu na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, pracującego w warunkach szczególnie uciążliwych i w stosunku do którego nie orzeczono znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi:
a) 50,00 % przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
b) 37,5 % przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
c) 43,75% przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
d) 6,25 % przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

12. Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości wykazywanych w zestawieniu. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
-od budynków związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej 20zł/m2
-od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,80 zł/m2
-od budowli 2% wartości
Ile wyniesie roczna kwota podatku od wszytkich nieruchomości?
*Hala produkcyjna: 100000 zł, 300m2 -> 20 zł x 300 m = 6000
*Budowla- oczyszczalnia ścieków: 30000zł, 100m2 -> 2% x 30000 = 600
*Grunt: 80000zł, 4000m2 -> 0,80 zł x 4000 m = 3200
razem: 6000 + 600 + 3200 = 9800

13. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nie pozostaje w stosunku pracy ze zlecającym. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty:
-przychód ogółem- 3600zł
-KUP 50%- 1800zł
-podstawa opodatkowania- 1800zł
-należna zaliczka na podatek dochodowy do Urzedu Skarbowego 324zł
-do wypłaty- ....? 3600-324=3276,00

14.Na postawie danych oblicz ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy w spolce z o.o. za styczeń 2014r:
Przychody ogółem w 2013 r - 480 000 zł
Koszty uzyskania przychodów w 2013 r- 120 000zł
Przychody w styczniu 2014 r- 50 000zł
Koszty uzykania przychodów w styczniu 2014 r- 30 000zl
50000-30000=20000 x 19% = 3800

15. Wynagrodznie zasadnicze pracownika wynosi 3200zł. W miesiacu dla ktorego wymiar czasu pracy wynosi 160 h, pracownik przepracował dodatkowo 10 h nadliczbowych przypadających w dni robocze w porze dziennej, Wynagrodzenie brutto pracownika wyniesie:
było wczesniej policzone: 3200/160 = 20 zł/h; 10h x 20 zł/h = 200 + 50% dodatku za h. nadl. = 300,00
razem: 3200 + 300 = 3500
 
     

evcia2202 


Dołączyła: 10 Kwi 2013
Posty: 17

Wysłany: Sob 11 Cze, 2016 16:17   

1. Dochód to:
a) środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży towarów
b) dodatnia różnica między przychodami a kosztami
c) ujemna różnica między przychodami a kosztami
d) wartość netto zakupionych towarów

2. Do wydatków zaliczysz:
a) otrzymany kredyt bankowy
b) naliczone pracownikom wynagrodzenia netto
c) opłacony czynsz za najem lokalu użytkowego
d) środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży zbędnego komputera

3. Prowadzisz hurtownię bielizny damskiej, rozliczasz się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego przy stawce podatku dochodowego w wysokości 8,5%. W styczniu 201X r:
-osiągnąłeś przychody z tytułu sprzedaży towarów: 19 000 zł
-poniosłeś koszty z tytułu:
*najmu lokalu: 1 000 zł
*zakupu towarów: 3 600 zł
*wynagrodzenia brutto pracownika: 1 880 zł
*składek ZUS za pracownika: 347,42 zł
-zapłaciłeś za siebie składkę zdrowotną w wys.: 160 zł
*w tym do odliczenia składka wynosiła: 140 zł
Za styczeń 201X r. zapłacisz podatek dochodowy w wysokości:

4. Do KUP nie zalicza się:
a) naliczonego wynagrodzenia brutto
b) naliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne
c) naliczonej składki na ubezpieczenie wypadkowe
d) naliczonej składki na FP

5. Wskaż stawkę podatkową odpowiadającą ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych:
a) 18%
b) 19%
c) 20%
d) 23%

6. Podatek od wartości dodanej należy do grupy podatków:
a) bezpośrednich i konsumpcyjnych
b) majątkowych i centralnych
c) pośrednich i konsumpcyjnych
d) dochodowych i pośrednich

7. Najprostsza forma opodatkowania to:
a) zastosowanie podatku liniowego wg stawki 19%
b) zasady ogólne przy zastosowaniu skali podatkowej
c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
d) karta podatkowa

8. Jesteś podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych w związku z tym jesteś zobowiązany prowadzić dla celów podatku dochodowego:
a) ewidencję przychodów
b) ewidencję kosztów i dochodów
c) uproszczoną ewidencję sprzedaży VAT
d) podatkową księgę przychodów i rozchodów

9. Z podatku dochodowego rozliczasz się wg stawki liniowej. W styczniu 201X r osiągnąłeś przychody w wysokości 48 000 zł, poniosłeś koszty w wysokości 12 000 zł. Zapłacona składka zdrowotna w styczniu wynosiła 280 zł, w tym do odliczenia 250 zł. Jaka jest kwota podatku dochodowego do zapłaty za styczeń?

10. Jednostki które osiągnęły w poprzednim roku podatkowym przychód netto ze sprzedaży towarów niższy niż 1 200 000 euro, a nie wybrały innej formy rozliczenia z US ewidencjonują działalność gospodarczą w:
a) deklaracji podatkowej PIT-28
b) pełnych księgach rachunkowych
c) uproszczonych księgach rachunkowych
d) podatkowej księdze przychodów i rozchodów

11. Prowadzisz zakład kosmetyczny, rozliczasz się na zasadach ogólnych. W styczniu 201X r.:
*Osiągnąłeś przychody z tytułu:
-usług masażu: 3000 zł
-usług kosmetycznych: 4000 zł
-usługi manicure: 500 zł
*Poniosłeś koszty z tytułu:
-najmu lokalu: 1000 zł
-zakup materiałów kosmetycznych: 1600 zł
-wynagrodzenia brutto pracownika: 1900 zł
-składek ZUS za pracownika 20,61%: ..........?
Jaki będzie wynik z działalności gospodarczej osiągnięty w styczniu ?

12. Prowadzisz hurtownię artykułów papierniczych. W styczniu otrzymałeś wyciąg bankowy nr 5/201X potwierdzający następujące operacje:
-spłata pożyczki 400 zł
-przelew od odbiorcy 100 zł
-pobranie opłaty manipulacyjnej za prowadzenie konta 15 zł
W styczniu na podstawie WB nr 5/201X zaksięgujesz w koszty działalności gospodarczej wartość?

13. Prowadzisz sklep spożywczy, wybrałeś opodatkowanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, w związku z tym opłacasz podatek w wysokości...?

14. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty wynosi:
a) 2,45% podstawy wymiaru
b) 7,75% podstawy wymiaru
c) 9,00% podstawy wymiaru
d) 9,76% podstawy wymiaru

15. Zakupiłeś i przyjąłeś do eksploatacji w maju kserokopiarkę na podstawie faktury na wartość netto 6 000 zł, stawka podatku VAT 23%. Stawka amortyzacji dla kserokopiarki wynosi 20%. Jaką kwotę amortyzacji zaliczysz w koszty czerwca?

16. Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest:
a) dochód osiągnięty w ciągu roku podatkowego
b) przychód ze sprzedaży towarów i usług
c) wynagrodzenie brutto pracownika
d) sprzedaż brutto towarów i usług
 
     

Ciekawa


Imiê: Ciekawa
Typ szko³y: fajny
Profil szko³y: ciekawy
Do³±czy³: dawno
Posty: 99
Sk±d: daleko

Wysłany:    


Testy teoretyczne CZERWIEC 2014 z rozwi±zaniami s± na stronie - sprawdz swój wynik egzaminu
www.testy.egzaminzawodowy.info

Arkusze praktyczne i przyk³adowe rozwi±zania zadañ s± na stronie
www.egzaminzawodowy.info

 
 

oskar7373 


Pomógł: 19 razy
Wiek: 48
Dołączył: 27 Sty 2013
Posty: 848
Skąd: Pabianice

Wysłany: Sob 11 Cze, 2016 19:48   

evcia2202 napisał/a:
1. Dochód to:
a) środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży towarów
b) dodatnia różnica między przychodami a kosztami
c) ujemna różnica między przychodami a kosztami
d) wartość netto zakupionych towarów

2. Do wydatków zaliczysz:
a) otrzymany kredyt bankowy
b) naliczone pracownikom wynagrodzenia netto
c) opłacony czynsz za najem lokalu użytkowego
d) środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży zbędnego komputera

3. Prowadzisz hurtownię bielizny damskiej, rozliczasz się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego przy stawce podatku dochodowego w wysokości 8,5%. W styczniu 201X r:
-osiągnąłeś przychody z tytułu sprzedaży towarów: 19 000 zł
-poniosłeś koszty z tytułu:
*najmu lokalu: 1 000 zł
*zakupu towarów: 3 600 zł
*wynagrodzenia brutto pracownika: 1 880 zł
*składek ZUS za pracownika: 347,42 zł
-zapłaciłeś za siebie składkę zdrowotną w wys.: 160 zł
*w tym do odliczenia składka wynosiła: 140 zł
Za styczeń 201X r. zapłacisz podatek dochodowy w wysokości: 19000x8,5%-140= 1475

4. Do KUP nie zalicza się:
a) naliczonego wynagrodzenia brutto
b) naliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne
c) naliczonej składki na ubezpieczenie wypadkowe
d) naliczonej składki na FP

5. Wskaż stawkę podatkową odpowiadającą ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych:
a) 18%
b) 19%
c) 20%
d) 23%

6. Podatek od wartości dodanej należy do grupy podatków:
a) bezpośrednich i konsumpcyjnych
b) majątkowych i centralnych
c) pośrednich i konsumpcyjnych
d) dochodowych i pośrednich

7. Najprostsza forma opodatkowania to:
a) zastosowanie podatku liniowego wg stawki 19%
b) zasady ogólne przy zastosowaniu skali podatkowej
c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
d) karta podatkowa

8. Jesteś podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych w związku z tym jesteś zobowiązany prowadzić dla celów podatku dochodowego:
a) ewidencję przychodów
b) ewidencję kosztów i dochodów
c) uproszczoną ewidencję sprzedaży VAT
d) podatkową księgę przychodów i rozchodów

9. Z podatku dochodowego rozliczasz się wg stawki liniowej. W styczniu 201X r osiągnąłeś przychody w wysokości 48 000 zł, poniosłeś koszty w wysokości 12 000 zł. Zapłacona składka zdrowotna w styczniu wynosiła 280 zł, w tym do odliczenia 250 zł. Jaka jest kwota podatku dochodowego do zapłaty za styczeń? (48000-12000)x19%-250= 6590

10. Jednostki które osiągnęły w poprzednim roku podatkowym przychód netto ze sprzedaży towarów niższy niż 1 200 000 euro, a nie wybrały innej formy rozliczenia z US ewidencjonują działalność gospodarczą w:
a) deklaracji podatkowej PIT-28
b) pełnych księgach rachunkowych
c) uproszczonych księgach rachunkowych
d) podatkowej księdze przychodów i rozchodów

11. Prowadzisz zakład kosmetyczny, rozliczasz się na zasadach ogólnych. W styczniu 201X r.:
*Osiągnąłeś przychody z tytułu:
-usług masażu: 3000 zł
-usług kosmetycznych: 4000 zł
-usługi manicure: 500 zł
*Poniosłeś koszty z tytułu:
-najmu lokalu: 1000 zł
-zakup materiałów kosmetycznych: 1600 zł
-wynagrodzenia brutto pracownika: 1900 zł
-składek ZUS za pracownika 20,61%: ..391,59........?
Jaki będzie wynik z działalności gospodarczej osiągnięty w styczniu ? 3000+4000+500-1000-1600-1900-391,59= 2608,41

12. Prowadzisz hurtownię artykułów papierniczych. W styczniu otrzymałeś wyciąg bankowy nr 5/201X potwierdzający następujące operacje:
-spłata pożyczki 400 zł
-przelew od odbiorcy 100 zł
-pobranie opłaty manipulacyjnej za prowadzenie konta 15 zł
W styczniu na podstawie WB nr 5/201X zaksięgujesz w koszty działalności gospodarczej wartość?

13. Prowadzisz sklep spożywczy, wybrałeś opodatkowanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, w związku z tym opłacasz podatek w wysokości...? 3%

14. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty wynosi:
a) 2,45% podstawy wymiaru
b) 7,75% podstawy wymiaru
c) 9,00% podstawy wymiaru
d) 9,76% podstawy wymiaru

15. Zakupiłeś i przyjąłeś do eksploatacji w maju kserokopiarkę na podstawie faktury na wartość netto 6 000 zł, stawka podatku VAT 23%. Stawka amortyzacji dla kserokopiarki wynosi 20%. Jaką kwotę amortyzacji zaliczysz w koszty czerwca? 6000*20%/12=100

16. Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest:
a) dochód osiągnięty w ciągu roku podatkowego
b) przychód ze sprzedaży towarów i usług
c) wynagrodzenie brutto pracownika
d) sprzedaż brutto towarów i usług
 
     

evcia2202 


Dołączyła: 10 Kwi 2013
Posty: 17

Wysłany: Sob 11 Cze, 2016 21:15   

17. Osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na umowę o prace, na pełnum etacie, musi płacić za siebie do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składkę na ubezpieczenie:
a) emerytalne
b) rentowe
c) chorobowe
d) zdrowotne

18. Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej zapłacił składkę zdrowotną w wysokości 250 zł w tym składka do odliczenia od podatku wynosiła 220 zł. Na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ustal podatek do zapłaty.

19. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy na formularzu:
a) PIT 28
b) PIT 36
c) PIT 36L
d) CIT 8

20. Podatek akcyzowy to podatek:
a) pośredni, dochodowy
b) bezpośredni, dochodowy
c) pośredni, konsumpcyjny
d) bezpośredni, konsumpcyjny

21. Jolanta Kawka zatrudniająca w zakładzie fryzjerskim dwóch pracowników ma obowiązek zapłaty składek do ZUS za tyczeń 201X w terminie do:
a) 10.01.201X
b)15.01.201X
c) 10.02.201X
d) 15.02.201X

22. Wartość sprzedaży brutto towarow wynosi 4725 zł. Sprzedaż opodatkowana jest stawką VAT 5%. Ustal wartość netto sprzedaży towarów.

23. Podatkiem akcyzowym nie są opodatkowane:
a) broń myśliwska i wyroby tytoniowe
b) samochody osobowe i karty do gry
c) piwo bezalkoholowe i sól
d) luksusowe meble i okna

24. Jakub Kuś prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej zamierza złożyć w US zeznanie podatkowe. Jaki formularz powinien wypełnić?
a) PIT 36
b) PIT 37
c) PIT 28
D) PIT 16A

25. Jakie stawki podatku VAT obowiązują obecnie w Polsce?

26. Jednostka handlu hurtowego sprzedała w 100 % zakupione w maju towary na wartość netto 30 000 zł. Towary obciążone były stawką 23%. Hurtownia nalicza marżę w wysokości 60 % ceny zakupu netto. Ustal kwotę podatku VAT do zapłaty za maj.

27. Jan Kowalski prowadzi zakład usługowy, z podatku dochodowego rozlicza się na zasadach ogólnych.
W styczniu 201X r:
-osiągnął przychody w wysokości 48000 zł
-poniósł koszty w wysokości 31000 zł
-zapłacił za siebie składki ubezpieczeń społecznych w wysokości 640 zł
-zapłacił za siebie składkę zdrowotną w wysokości 9% wynosiła: 230 zł
(składka zdrowotna w wysokości 7,75 % wynosiła 200 zł)
-kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł.
Jaka będzie kwota podatku dochodowego do zapłaty za styczeń?

[ Dodano: Sob 11 Cze, 2016 21:15 ]
oskar7373,
 
     

oskar7373 


Pomógł: 19 razy
Wiek: 48
Dołączył: 27 Sty 2013
Posty: 848
Skąd: Pabianice

Wysłany: Sob 11 Cze, 2016 23:29   

evcia2202 napisał/a:
17. Osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na umowę o prace, na pełnum etacie, musi płacić za siebie do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składkę na ubezpieczenie:
a) emerytalne
b) rentowe
c) chorobowe
d) zdrowotne

18. Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej zapłacił składkę zdrowotną w wysokości 250 zł w tym składka do odliczenia od podatku wynosiła 220 zł. Na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ustal podatek do zapłaty.

a gdzie dane do obliczeń ? ;-)

19. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy na formularzu:
a) PIT 28
b) PIT 36
c) PIT 36L
d) CIT 8

20. Podatek akcyzowy to podatek:
a) pośredni, dochodowy
b) bezpośredni, dochodowy
c) pośredni, konsumpcyjny
d) bezpośredni, konsumpcyjny

21. Jolanta Kawka zatrudniająca w zakładzie fryzjerskim dwóch pracowników ma obowiązek zapłaty składek do ZUS za tyczeń 201X w terminie do:
a) 10.01.201X
b)15.01.201X
c) 10.02.201X
d) 15.02.201X

22. Wartość sprzedaży brutto towarow wynosi 4725 zł. Sprzedaż opodatkowana jest stawką VAT 5%. Ustal wartość netto sprzedaży towarów.
4725/1,05=4500

23. Podatkiem akcyzowym nie są opodatkowane:
a) broń myśliwska i wyroby tytoniowe
b) samochody osobowe i karty do gry
c) piwo bezalkoholowe i sól
d) luksusowe meble i okna

24. Jakub Kuś prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej zamierza złożyć w US zeznanie podatkowe. Jaki formularz powinien wypełnić?
a) PIT 36
b) PIT 37
c) PIT 28
D) PIT 16A

25. Jakie stawki podatku VAT obowiązują obecnie w Polsce? 23,8,5,0

26. Jednostka handlu hurtowego sprzedała w 100 % zakupione w maju towary na wartość netto 30 000 zł. Towary obciążone były stawką 23%. Hurtownia nalicza marżę w wysokości 60 % ceny zakupu netto. Ustal kwotę podatku VAT do zapłaty za maj.

vat sprzedaz: 30 000 x 23% = 6900
zakup: 30 000 / 1,6 = 18 750, vat zakup: 18 750 x 23% = 4312,50 (~ 4313)
vat za maj: 6900 - 4313 = 2 587,00 do zapłaty


27. Jan Kowalski prowadzi zakład usługowy, z podatku dochodowego rozlicza się na zasadach ogólnych.
W styczniu 201X r:
-osiągnął przychody w wysokości 48000 zł
-poniósł koszty w wysokości 31000 zł
-zapłacił za siebie składki ubezpieczeń społecznych w wysokości 640 zł
-zapłacił za siebie składkę zdrowotną w wysokości 9% wynosiła: 230 zł
(składka zdrowotna w wysokości 7,75 % wynosiła 200 zł)
-kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł.
Jaka będzie kwota podatku dochodowego do zapłaty za styczeń?
48000 - 31000 - 640 = 16360 (podst.opod)
16360x18%-556,02-200= 2188,60 (~2189)


[ Dodano: Sob 11 Cze, 2016 21:15 ]
oskar7373,
 
     

evcia2202 


Dołączyła: 10 Kwi 2013
Posty: 17

Wysłany: Nie 12 Cze, 2016 17:59   

1. Anna Kowalik zakupiła w kwietniu 2015 do celów prowadzonej działalnoći samochód osobowy na podstawie faktury
netto- 100 000zł
Vat 23%-23 000zł
brutto- 123 000zł
W tym samym miesiącu oddała samochód do używania i wprowadziła go do ewidencji. Ustaliła że amortyzacje dokonuje się metodą liniową stosując stawkę 20%, średni kurs 1 euro=4zł. Ustal wartość początkową oraz oblicz miesięczną kwotę amortyzacji dla samochodu osobowego stanowiącą koszt uzyskania przychodów.


2. Jednostka handlu hurtowego zakupiła towary na wartość netto 25 000zł obciążone stawką podatku VAT 23%. Hurtownia nalicza marżę w wysokości 40 % ceny zakupu.
Ustal kwotę do rozliczenia z US z tyt podatku VAT zakładając że:
-sprzedano w miesiącu zakupu 100 % zakupionych towarów,
-sprzedano w miesiącu zakupu 70 % zakupionych towarów3. Zakupiłeś i przyjąłeś do eksploatacji w kwietniu komputer na podstawie faktury wartość netto 4000 zł, stawka podatku VAT 23%. Stawka amortyzacji dla komputera wynosi 30%. Jaką kwotę amortyzacji zaliczysz w koszty maja?4.Hurtownia dokonała zakupu towarów na terenie Stanów Zjednoczonych. Wartość zakupu wg dokumentu odprawy celnej SAD wynosiła 50 000 dolarów. Ponadto jednostka poniosła koszty transportu i ubezpieczenia w wysokości 600 dolarów. Towary objętę są stawką celą wynoszącą 30% i podatkiem akcyzowym wynoszącym 30%. Kurs waluty obowiązujący w dniu odprawy celnej wynosił 1 dolar = 3,40zł.
Ustal wysokość cła i podatek akcyzowy.


5. Jesteś podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg stawki liniowej. W marcu osiągnąłeś przychody w wysokości 80 000 zl, poniosłeś koszty w wysokości 40 000 zł. Zapłacona składka zdrowotna w marcu wynosiła 250 zł do odliczenia 200 zł. Jaka jest kwota podatku dochodowego do zapłaty za marzec.


6.Prowadzisz hurtownie spożywczą, rozliczasz się na zasadzie ryczałtu ewidencj. przy stawce podatku dochodowego w wysokości 3%. W lutym :
-osiągnąłeś przychody z tytułu sprzedaży towarów 60 000 zł
-poniosłeś koszty z tytułu:
*najmu lokalu 1 000 zł
*zakupu towarów 4800 zł
*wynagrodzenia brutto pracownika 1900 zł
*składek ZUS pracownika 350 zł
-zapłaciłeś za siebie składkę zdrowotną w wysokości 250 zł
*w tym do odliczenia 200 zł
Za luty zapłacisz podatek dochodowy w wysokości?
 
     

oskar7373 


Pomógł: 19 razy
Wiek: 48
Dołączył: 27 Sty 2013
Posty: 848
Skąd: Pabianice

Wysłany: Nie 12 Cze, 2016 20:34   

evcia2202 napisał/a:
1. Anna Kowalik zakupiła w kwietniu 2015 do celów prowadzonej działalnoći samochód osobowy na podstawie faktury
netto- 100 000zł
Vat 23%-23 000zł
brutto- 123 000zł
W tym samym miesiącu oddała samochód do używania i wprowadziła go do ewidencji. Ustaliła że amortyzacje dokonuje się metodą liniową stosując stawkę 20%, średni kurs 1 euro=4zł. Ustal wartość początkową oraz oblicz miesięczną kwotę amortyzacji dla samochodu osobowego stanowiącą koszt uzyskania przychodów.

Wartość poczatkowa do celów bilansowych: 100 000,00 +11500 (50% vat)= 111 500,00
wartość poczatkowa do celów podatkowych: 20 000 x 4,00 zł/EURO= 80 000,00
Amortyzacja bilansowa: 111 500 x 20% / 12 = 1858,33
Amortyzacja podatkowa: 80 000 x 20% / 12 = 1333,33 KUP
1858,33 - 1333,33 = 525 NKUP


2. Jednostka handlu hurtowego zakupiła towary na wartość netto 25 000zł obciążone stawką podatku VAT 23%. Hurtownia nalicza marżę w wysokości 40 % ceny zakupu.
Ustal kwotę do rozliczenia z US z tyt podatku VAT zakładając że:
-sprzedano w miesiącu zakupu 100 % zakupionych towarów,
-sprzedano w miesiącu zakupu 70 % zakupionych towarów

VAT naliczony: 25 000 x 23% = 5750
VAT nalezny:

100%: (25 000 x 1,4) x 23% = 8050 -> 8050 - 5750 = 2300 do zapłaty
70%: 70% x (25 000 x 1,4) = 24 500 x 23% = 5 635 -> 5 635 - 5750 = 115 nadpłaty


3. Zakupiłeś i przyjąłeś do eksploatacji w kwietniu komputer na podstawie faktury wartość netto 4000 zł, stawka podatku VAT 23%. Stawka amortyzacji dla komputera wynosi 30%. Jaką kwotę amortyzacji zaliczysz w koszty maja?
4000 x 30% / 12 = 100

4.Hurtownia dokonała zakupu towarów na terenie Stanów Zjednoczonych. Wartość zakupu wg dokumentu odprawy celnej SAD wynosiła 50 000 dolarów. Ponadto jednostka poniosła koszty transportu i ubezpieczenia w wysokości 600 dolarów. Towary objętę są stawką celą wynoszącą 30% i podatkiem akcyzowym wynoszącym 30%. Kurs waluty obowiązujący w dniu odprawy celnej wynosił 1 dolar = 3,40zł.
Ustal wysokość cła i podatek akcyzowy.
Wartość celna zakupu: 50 000 + 600 = 50 600 USD x 3,4 = 172 040
Cło: 172 040 x 30% = 51 612
Akcyza: 172 040 + 51 612 = 223 652 x 30% = 67095,60 (~ 67 096)


5. Jesteś podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg stawki liniowej. W marcu osiągnąłeś przychody w wysokości 80 000 zl, poniosłeś koszty w wysokości 40 000 zł. Zapłacona składka zdrowotna w marcu wynosiła 250 zł do odliczenia 200 zł. Jaka jest kwota podatku dochodowego do zapłaty za marzec.
80 000 - 40 000 = 40 000 x 19% = 7 600 - 200 = 7 400

6.Prowadzisz hurtownie spożywczą, rozliczasz się na zasadzie ryczałtu ewidencj. przy stawce podatku dochodowego w wysokości 3%. W lutym :
-osiągnąłeś przychody z tytułu sprzedaży towarów 60 000 zł
-poniosłeś koszty z tytułu:
*najmu lokalu 1 000 zł
*zakupu towarów 4800 zł
*wynagrodzenia brutto pracownika 1900 zł
*składek ZUS pracownika 350 zł
-zapłaciłeś za siebie składkę zdrowotną w wysokości 250 zł
*w tym do odliczenia 200 zł
Za luty zapłacisz podatek dochodowy w wysokości?
60 000 x 3% = 1 800 - 200 = 1 600
 
     

[email protected] 


Dołączyła: 14 Kwi 2014
Posty: 19

Wysłany: Nie 12 Cze, 2016 22:04   proszę o pomoc jak to obiliczyć

Producent samochodów osobowych o poj.do 2000 cm jest opodatkowany podatkiem akcyzowym, który wlicza się w cenę sprzedaży netto kalkulacją ,, w stu''. Stawka podatku akcyzowego wynosi 3,1 % obrotu . Przedsiębiorstwo w bieżącym miesiącu sprzedało 5 samochodów , cena sprzedaży 1 auta bez podatku akcyzowego 96 900,00 zł. Ustal wielkość podatku akcyzowego w bieżącym miesiącu . a) 3003,90 b) 3100,00 c) 15019,50 d) 15 500,00 zł.
 
     

oskar7373 


Pomógł: 19 razy
Wiek: 48
Dołączył: 27 Sty 2013
Posty: 848
Skąd: Pabianice

Wysłany: Nie 12 Cze, 2016 22:37   Re: proszę o pomoc jak to obiliczyć

[email protected] napisał/a:
Producent samochodów osobowych o poj.do 2000 cm jest opodatkowany podatkiem akcyzowym, który wlicza się w cenę sprzedaży netto kalkulacją ,, w stu''. Stawka podatku akcyzowego wynosi 3,1 % obrotu . Przedsiębiorstwo w bieżącym miesiącu sprzedało 5 samochodów , cena sprzedaży 1 auta bez podatku akcyzowego 96 900,00 zł. Ustal wielkość podatku akcyzowego w bieżącym miesiącu . a) 3003,90b) 3100,00 c) 15019,50 d) 15 500,00 zł.

(96900x5)/3,1%= 15019,50
 
     

marylka55naw 


Dołączyła: 09 Mar 2013
Posty: 23
Skąd: Tomaszów Mazowiecki

Wysłany: Nie 12 Cze, 2016 23:13   

"w stu"wzór
marża=%marży x cena zakupu netto/100%-%marży
i w poprzednim zadaniu wyjdzie 15500
96900x5x3,1%/(100%-3,1%)=15500
 
     

[email protected] 


Dołączyła: 14 Kwi 2014
Posty: 19

Wysłany: Wto 14 Cze, 2016 20:33   proszę o pomoc jak to obiliczyć

pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym 2100,00 zł przebywał w sierpniu na zwolnieniu lekarskim 10 dni. Ustal wynagrodzenie za czas przepracowany w sierpniu?
a.1120,00
b. 1354,84
c. 1400,00
d. 2100,00
Proszę o pomoc jak to policzyć ? Proszę krok po kroku jak rozwiązać zadanie
 
     

marylka55naw 


Dołączyła: 09 Mar 2013
Posty: 23
Skąd: Tomaszów Mazowiecki

Wysłany: Wto 14 Cze, 2016 21:38   

Wynagrodzenie 2100:30 dni=70 zł jeden dzień
przepracowanych było 20 dni ponieważ było 10 dni choroby
20 dnix70 zł =1400zł
taka jest odpowiedż
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak  - forum anime