Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Pytania i odpowiedzi do arkusza czerwiec 2014 :)
Autor Wiadomość

Gość

Wysłany: Wto 24 Cze, 2014 10:01   Pytania i odpowiedzi do arkusza czerwiec 2014 :)

Mam nadzieję, że taka forma pomoże wam, spokojnie zasiąść do jutrzejszego egzaminu praktycznego :), ja mogę się pochwalić, że zdobyłam z części I 41pkt, a z części II 15 pkt :), więc jestem zadowolona z egzaminu teoretycznego ;D a jak wam poszło? :D

Pytanie 1: Bagażowy, który przed hotelem znalazł podejrzanie wyglądającą walizkę, powinien
Poprawna odpowiedź: powiadomić o tym fakcie bezpośrednich przełożonych.

Pytanie 2: Dla kempingów wyróżnia się
Poprawna odpowiedź: cztery kategorie oznaczone gwiazdkami.

Pytanie 3: Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych obiektem hotelarskim nie jest
Poprawna odpowiedź:szkolne schronisko młodzieżowe.

Pytanie 4: Techniką podawania śniadań, stosowaną podczas obsługi dużej konferencji, jest
Poprawna odpowiedź: bufet śniadaniowy.

Pytanie 5: Jaka minimalna powierzchnia dla pokoju jednoosobowego jest wymagana w hotelu pięciogwiazdkowym?
Poprawna odpowiedź: 14 m2

Pytanie 6: Co może być przyczyną ograniczenia przez pensjonat podaży dodatkowych usług bezpłatnych?
Poprawna odpowiedź: Wzrost kosztów pracowniczych.

Pytanie 7: Jaką ilość dób hotelowych powinien wpisać recepcjonista w przedstawionym fragmencie faktury?
Poprawna odpowiedź: 5

Pytanie 8: Przechowalnia bagażu to hotelowa usługa
Poprawna odpowiedź: uzupełniająca.

Pytanie 9: Niezależnie od kategorii każdy hotel powinien posiadać
Poprawna odpowiedź: wyznaczone jednostki mieszkalne dla palących.

Pytanie 10: Które z działań spowoduje wzrost zainteresowania ofertą nadmorskiego hotelu poza sezonem?
Poprawna odpowiedź: Organizowanie pobytów dla uczniów w ramach tzw. zielonych szkół.

Pytanie 11: Hotel posiada 300 miejsc noclegowych. Aby jego działalność była rentowna powinien miesięcznie osiągnąć obłożenie na poziomie 50%. Ile miejsc noclegowych powinien miesięcznie sprzedać ten hotel?
Poprawna odpowiedź: 4 500

Pytanie 12: Obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, to
Poprawna odpowiedź: schroniska.

Pytanie 13: Którego z dokumentów nie sporządza recepcjonista w celu dobowego zamknięcia rozliczenia finansowego?
Poprawna odpowiedź: Wykazu gości.

Pytanie 14: Dokument, w którym recepcjonista informuje klienta o wysokości i terminie wpłaty zaliczki za zamówione usługi, to
Poprawna odpowiedź: potwierdzenie rezerwacji.

Pytanie 15: Aby gość hotelowy mógł zapłacić za pobyt kartą płatniczą, recepcja powinna być wyposażona
Poprawna odpowiedź: w terminal POS.

Pytanie 16: Która z usług świadczonych w hotelu zalicza się do fakultatywnych?
Poprawna odpowiedź: Jacuzzi.

Pytanie 17: Wskaż, w jakiej odległości od oczu pracownika, wykonującego pracę w pozycji siedzącej, powinien być ustawiony monitor na biurku.
Poprawna odpowiedź: Od 40 do 75 cm

Pytanie 18: Menu dla kuracjuszy przebywających na turnusie odchudzającym powinno zawierać:
Poprawna odpowiedź: rybę w galarecie, sałatkę warzywną, jabłko pieczone.

Pytanie 19: Organizacja, która w 2004 roku opublikowała Kodeks Etyki Hotelarza, to
Poprawna odpowiedź: Polska Izba Hotelarstwa.

Pytanie 20: Obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno-i dwuosobowych, to
Poprawna odpowiedź: hotele.

Pytanie 21: Wstawka w hotelu to uzupełnienie wyposażenia pokoju
Poprawna odpowiedź: w artykuły stanowiące gest kurtuazji w stosunku do gości.

Pytanie 22: Które działanie hotelu realizowane jest w ramach strategii dystrybucji?
Poprawna odpowiedź: Współpraca z biurami podróży.

Pytanie 23: Wskaż obiekty hotelarskie, dla których ustalono trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
Poprawna odpowiedź: Domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe.

Pytanie 24: Który z instrumentów marketingu zastosował hotel umieszczając usługę "rent a car" w swojej ofercie?
Poprawna odpowiedź: Produkt.

Pytanie 25: W którym miejscu umieszczenie reklamy informującej o ofercie hotelu jest najmniej skuteczne?
Poprawna odpowiedź: W centrum miasta.

Pytanie 26: Rzeczą wniesioną do hotelu jest
Poprawna odpowiedź: bagaż gościa.

Pytanie 27: Do obsługi gości niepełnosprawnych należy wyposażyć recepcję w przynajmniej jedno stanowisko z ladą o wysokości nieprzekraczającej
Poprawna odpowiedź: 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm.

Pytanie 28: Działalność polegająca na udzielaniu gościny w celach zarobkowych to
Poprawna odpowiedź: hotelarstwo.

Pytanie 29: Czynny wypoczynek, wymagający przygotowania kondycyjnego, sprzętu i umiejętności, to turystyka
Poprawna odpowiedź: kwalifikowana.

Pytanie 30: W przypadku zagrożenia pożarowego, szybki dostęp do pokoi gości umożliwia
Poprawna odpowiedź: system klucza centralnego.

Pytanie 31: Który rodzaj sprzątania jednostki mieszkalnej stosuje pokojowa po wyjeździe gościa?
Poprawna odpowiedź: "Na czysto".

Pytanie 32: Do usług obligatoryjnie świadczonych w hotelu każdej kategorii nie zalicza się
Poprawna odpowiedź: sprzedaży lub udostępniania prasy codziennej.

Pytanie 33: Gość hotelowy, który wszedł do hotelu "prosto z ulicy", bez wcześniejszej rezerwacji, to
Poprawna odpowiedź: walk in.

Pytanie 34: Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w hotelu 2* jest wymagane
Poprawna odpowiedź: w całym obiekcie.

Pytanie 35: Hotel, który w okresach ferii i wakacji udostępnia bezpłatny wstęp na basen dzieciom z najuboższych rodzin, prowadzi działania marketingowe w zakresie
Poprawna odpowiedź: public relations.

Pytanie 36: Wielkość popytu na usługi hotelarskie nie zależy od
Poprawna odpowiedź: wzrostu liczby hoteli na danym terenie.

Pytanie 37: Brak stabilności władzy i napięcia społeczne w państwie spowodują
Poprawna odpowiedź: spadek popytu na usługi hotelarskie.

Pytanie 38: Skrót organizacji Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej to
Poprawna odpowiedź: HOTREC

Pytanie 39: W sytuacji, gdy w restauracji hotelowej gość oblał rękę gorącą zupą, należy w pierwszej kolejności
Poprawna odpowiedź: schładzać oparzone miejsce wodą.

Pytanie 40: Domy wycieczkowe to obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi oraz świadczące
Poprawna odpowiedź: minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów.

Pytanie 41: Gość hotelowy oddał klucze do pokoju i chce zapłacić za pobyt. W tej sytuacji recepcjonista przystąpi do realizacji procedury
Poprawna odpowiedź: check-out gościa indywidualnego.

Pytanie 42: Który dokument powinien wypełnić pracownik recepcji, przyjmując gościa do hotelu?
Poprawna odpowiedź: Kartę pobytu.

Pytanie 43: Stanowisko pracy recepcjonisty - concierge powinno być wyposażone przede wszystkim
Poprawna odpowiedź: w informatory.

Pytanie 44: Współpraca hotelu z agencją reklamową w celu zorganizowania kampanii reklamowej to działanie w ramach strategii

Poprawna odpowiedź: promocji.

Pytanie 45: Którą kwotę powinien zapłacić gość za skorzystanie z noclegu w terminie od 10 do 15 lipca, przy założeniu, że cena netto za pokój wynosi 100 zł, a stawka VAT 8%?
Poprawna odpowiedź: 540 zł

Pytanie 46: Obiekty z rozbudowanym zapleczem rekreacyjno-medycznym, biblioteką i świetlicą, oferujące zabiegi z wykorzystaniem m.in. wody i glonów morskich, to hotele
Poprawna odpowiedź: uzdrowiskowe.

Pytanie 47: Na podstawie danych w tabeli dotyczących instalacji i urządzeń technicznych wskaż, w którym hotelu wymagany jest awaryjny aparat prądotwórczy.
Poprawna odpowiedź: W hotelu 4*, który posiada 300 j.m.

Pytanie 48: Jak powinien zachować się recepcjonista, jeżeli klient jest zbyt ciekawski, wścibski?
Poprawna odpowiedź: Nie dać po sobie poznać, że gość go irytuje.

Pytanie 49: Którego z zestawów śniadaniowych powinni spodziewać się klienci, jeżeli biuro turystyczne zarezerwowało dla nich śniadania kontynentalne?
Poprawna odpowiedź: Pieczywo, masło, dżem lub miód, kawa lub herbata.

Pytanie 50: Ile wynosi stopień wykorzystania miejsc hotelowych w kwietniu, jeżeli hotel posiada 80 miejsc noclegowych, a w kwietniu sprzedano 600 miejsc?
Poprawna odpowiedź: 25%


Pytanie 1: Przedsiębiorca zgłasza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wypełniając formularz
Poprawna odpowiedź: ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej.

Pytanie 2: Nadzór bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawuje
Poprawna odpowiedź: Komisja Nadzoru Finansowego.

Pytanie 3: Kodeks pracy nie przewiduje możliwości rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej
Poprawna odpowiedź: na czas wykonania określonej pracy.

Pytanie 4: Papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela tego papieru wartościowego i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, jest
Poprawna odpowiedź: obligacja.

Pytanie 5: Jeżeli hurtownia kupuje segregatory w cenie 15 zł/szt., a sprzedaje je po 18 zł/szt., to realizuje marżę w wysokości
Poprawna odpowiedź: 20% ceny zakupu.

Pytanie 6: Źródłem dochodu gminy jest
Poprawna odpowiedź: podatek od nieruchomości.

Pytanie 7: Na podstawie zamieszczonego fragmentu faktury wskaż kwotę, jaka powinna być wpisana w polu Wartość brutto.
Poprawna odpowiedź: 246,00 zł

Pytanie 8: W związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy
Poprawna odpowiedź: niezwłocznie.

Pytanie 9: Kasjer, sporządzając raport kasowy za okres od 01.04.2014 do 10.04.2014 r., w polu stan kasy obecny powinien wpisać kwotę
Poprawna odpowiedź: 1 500,00 zł

Pytanie 10: Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że najlepszy wynik finansowy w 2013 r. osiągnęło przedsiębiorstwo
Poprawna odpowiedź: Beta.

Pytanie 11: Przedsiębiorca, który chce uregulować zobowiązanie wobec dostawców środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, powinien sporządzić
Poprawna odpowiedź: polecenie przelewu.

Pytanie 12: Z analizy zamieszczonego dokumentu wynika, że
Poprawna odpowiedź: Anna Nowak pobrała zaliczkę na zakup materiałów biurowych.

Pytanie 13: Z okresową zmiennością cyklów produkcyjnych w rolnictwie jest związane bezrobocie
Poprawna odpowiedź: sezonowe.

Pytanie 14: Do podatków pośrednich zaliczany jest
Poprawna odpowiedź: podatek od towarów i usług.

Pytanie 15: W sklepie z artykułami biurowymi przeprowadzono inwentaryzację, której wynik przedstawiono w zamieszczonej tabeli. Różnice inwentaryzacyjne dotyczą
Poprawna odpowiedź: niedoboru ołówków, niedoboru zeszytów oraz nadwyżki długopisów.

Pytanie 16: Zgodnie z zamieszczonymi przepisami Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na dwumiesięczny okres próbny wynosi
Poprawna odpowiedź: jeden tydzień.

Pytanie 17: Wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na
Poprawna odpowiedź: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Pytanie 18: Pracodawca nie może potrącać z wynagrodzenia pracownika bez jego pisemnej zgody
Poprawna odpowiedź: składek członkowskich z tytułu przynależności do związku zawodowego.

Pytanie 19: W gospodarce centralnie sterowanej
Poprawna odpowiedź: decyzje gospodarcze podejmują władze państwowe.

Pytanie 20: Na podstawie danych zamieszczonych w zestawieniu można stwierdzić, że w styczniu 2012 roku najtrudniej było znaleźć pracę mieszkańcom województw
Poprawna odpowiedź: warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

 
     

Gość

Wysłany: Wto 24 Cze, 2014 11:18   

uhuhu raczej zdałam :):):):)

 
     

kasztanek


Dołączył: 16 Gru 2021
Posty: 221

Wysłany: Czw 10 Mar, 2022 19:26   

Dla mnie z tego wszystkiego to najważniejsza jest kawa, która również powyżej została wymieniona i ja raczej nie wyobrażam sobie bez niej dnia. Muszę dodać, że również całkiem niedawno kupiłem sobie ciekawe akcesoria od https://www.nespresso.com...essories/vertuo i dla każdego kawosza na pewno będą one przydatne.
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak